2022-04-27 02:00Pressmeddelande

Med både biogas och vätgas kan Uppsala få stärkt krisberedskap

Foto: BioDriv ÖstFoto: BioDriv Öst

Vikten av att ställa om till fossilfria transporter och hållbara energisystem blir allt tydligare. Uppsala Vatten ska nu undersöka möjligheterna till ett lokalt robust energisystem baserat på befintlig biogasproduktion och ny vätgasproduktion.

Biogasen har länge varit viktig i Uppsalas hållbarhetsarbete och regionala utveckling. Biogasens roll i en stärkt krisberedskap är också något som varit på agendan länge. Det aktuella omvärldsläget och ökade drivmedelspriser gör det ännu viktigare att kunna tanka hållbart och närproducerat.

Den regionala biogasproduktionen, den pågående elektrifieringen och framtidens vätgas kan tillsammans få många synergieffekter. Detta område har dock varit relativt outforskat hittills, men nu har Uppsala Vatten tagit initiativ till en fördjupad förstudie som har beviljats upp till två miljoner kronor i stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Förstudien ska titta på olika möjligheter att komplettera befintlig biogasproduktion med lokal vätgasproduktion.

– Studien ska identifiera investerings- och driftkostnader och vilka industriella tekniklösningar som kan bli aktuella. Syftet är att ta fram beslutsunderlag för att kunna analysera och utvärdera en eventuell komplettering av Uppsalas energisystem med vätgasproduktion, säger Jan Wicén, affärsstrateg på Uppsala Vatten.

Uppsala Vatten producerar varje år 42 GWh biogas som driver en stor del av bussarna i kommunen och flera taxibilar. Om efterfrågan stiger kraftigt skulle vätgas kunna vara ett komplement. Förstudiens resultat kommer att vara av stort värde för offentliga aktörer och biogasproducenter i hela Sverige.

– Det finns många olika systemlösningar för vätgas. Här har vi chansen att skräddarsy ett system som är anpassat speciellt för Uppsala och som kan bidra med många nyttor samtidigt, säger Rafael Waters, ordförande på Uppsala Vatten.

Förstudien leds av Uppsala Vatten och genomförs tillsammans med Uppsala kommun, SLU, Region Uppsala och BioDriv Öst. Samverkansorganisationen BioDriv Öst bidrar med expertkompetens och leder projektet Fossilfritt 2030 – Transporter i Uppsala län, där förstudien ingår. I projektet samverkar även Länsstyrelsen Uppsala och kommunerna Håbo, Heby, Enköping och Tierp.

– De offentliga aktörerna i Uppsala ligger i framkant när det gäller att utveckla de lösningar som behövs för att ställa om transportsektorn och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. I detta projekt visar de återigen på sin förmåga att tänka större. De ser möjligheterna med dagens biogasproduktion och framtidens vätgasproduktion och kopplar ihop det med en stärkt energisäkerhet och tillgång till närproducerat förnybart drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på BioDriv Öst.  

Om Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Fossilfritt 2030 består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst                                     
073 – 397 06 25                                                           
beatrice.torgnyson@biodrivost.se

Jan Wicén
Affärsstrateg Uppsala Vatten
018 – 727 91 02
jan.wicen@uppsalavatten.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom stöd, rådgivning och samverkan hjälper vi både offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.