2017-11-27 13:59Pressmeddelande

Många gröna pionjärer bland nominerade till Biogasutmärkelsen 2017!

null

I samband med eventet Climate & Security – en konferens om fordon, fossilfrihet och försörjningstrygghet - den sjätte december i Stockholm så utdelas årets Biogasutmärkelse av Karin Svensson Smith, ordförande i trafikutskottet. Sverige är ledande inom biogasområdet och årets nominerade har alla gjort betydande insatser för att bidra till biogasens utveckling och därmed omställningen till ett hållbart samhälle.

Den svenska biogasen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att stödja utvecklingen utser styrelsen i Biogas Öst Ideell förening varje år en pristagare till Biogasutmärkelsen. Styrelsen ser många personer och organisationer som har gjort viktiga insatser på olika nivåer för att lyfta biogasen och visa på goda exempel för andra att följa.

- Vi vet att alla hållbara alternativ kommer att behövas för att klara av omställningen till en fossilfri fordonsflotta och ett fossilfritt samhälle. Inte minst finns det många fördelar med att satsa på de förnybara alternativ som vi kan producera här i Sverige. Därför är det viktigt att lyfta de organisationer som tydligt tar hänsyn till biogasens många olika nyttor i sin verksamhet, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på Biogas Öst med BioDriv Öst.

Det här året delas Biogasutmärkelsen ut av Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot och ordförande i trafikutskottet.

- Det är svårt att se ett fungerande cirkulärt samhälle utan biogassatsningar, och därför är det viktigt att lyfta dem som under året gjort lite extra för att lyfta biogasen, säger Karin Svensson Smith.

Årets nominerade är:

  • Region Kalmar – KLT
  • Christian Ohlans, Borlänge Energi
  • Region Östergötland
  • Swedavia

Konferensen Climate & Security arrangeras av Biogas Öst med BioDriv Öst och fokuserar på hur inhemsk produktion av förnybara drivmedel och energilager kan stärka vår försörjningstrygghet vilket är viktigt i ett läge där Östersjöregionen blir allt mer säkerhetspolitiskt relevant. Lokal drivmedels- och biogödselproduktion minskar behovet av långväga transporter, och ökar på samma gång motståndskraften mot störningar i importen av såväl livsmedel som drivmedel.

OBS! Sista dag för anmälan är den 28 november! Klicka för att säkra din plats: Fullständigt program och anmälan

För att se motiveringarna se nedan!

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Presskontakt
Erik Sihlberg
Miljökommunikatör och politiskt sakkunnig
erik.sihlberg@biogasost.se
+46 73 696 28 54

Bilaga: Nomineringar årets Biogasutmärkelse 2017

Region Kalmar – Kalmar Länstrafik
I en tid då teknikneutrala krav ofta framhålls som den enda rätta vägen har Kalmar Länstrafik genomfört en banbrytande upphandling av kollektivtrafik där man uttalat tagit hänsyn till andra samhällsnyttor än enbart koldioxidreduktion. På ett tydligt sätt har Region Kalmar kommunicerat att man vill uppnå flera olika samhällsnyttor genom sitt val av drivmedel. Genom att skapa förutsättningar för regional biogasproduktion vill man bidra till att stärka utvecklingen av de lokala gröna näringarna. I sin upphandling har KLT ställt krav på att minst 65 procent av kollektivtrafiken ska utföras med biogas och man har dessutom gynnat kollektivtrafik med biogas och el i övrigt genom utvärderingskriterier.


Christian Ohlans, Borlänge Energi
Christian är den som har drivit på och sett till att Borlänge har börjat storsatsa på biogas och el. Han har förverkligat uppförandet av ett gastankställe i Borlänge och planerar för ytterligare två tankställen i regionen samt en ny uppgraderingsanläggning. Christian har sett till att det fattats beslut om att alla kommande interna bilinköp ska vara biogas eller el, annars behövs ett speciellt tillstånd. Han åker även runt till grannkommuner och berättar om biogasens förträfflighet för att övertyga fler att satsa. Sammanfattningsvis är han en mycket god biogasambassadör som åstadkommer konkreta resultat.


Region Östergötland
Region Östergötland har under det gångna året bedrivit ett aktivt påverkansarbete för biogasen såväl internt, nationellt som internationellt. Bland annat har man genomfört internutbildningar för sina politiker samt nyligen fattat beslut om att hela regionens fordonsflotta på runt 300 fordon ska ställas om till biogas i första hand. Region Östergötland har även bedrivit ett aktivt påverkansarbete i Bryssel gällande det nya förnybartdirektivet samt genomfört ett flertal opinionsbildande satsningar och arrangemang.

Swedavia
Swedavia har under många år genomfört banbrytande satsningar som haft stor betydelse för biogasens utveckling, dels i Mälardalsregionen men även på andra håll i Sverige. På Arlanda har man sedan länge tillämpat ett kösystem för taxi som gynnar biogas och andra förnybara drivmedel och Swedavia har även bidragit till utveckling och upphandling av unika arbetsfordon på biogas. Swedavia styr tydligt sina egna, samt taxis, drivmedelsval mot långsiktigt hållbara alternativ. Exempelvis har Arlandas taxisystem förbättrat möjligheterna för kunder i hela regionen att kunna tanka 100 procent biogas. Inom kort införs dessutom ett nytt poängsystem för taxi som ännu tydligare gynnar fordon som drivs med el, vätgas och biogas.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.