2024-06-11 12:26Pressmeddelande

Många frågor om laddinfrastruktur – här finns svaren

Den som ska installera eller främja laddinfrastruktur behöver känna till en hel del. Många av frågorna får svar i BioDriv Östs nya FAQ.Den som ska installera eller främja laddinfrastruktur behöver känna till en hel del. Många av frågorna får svar i BioDriv Östs nya FAQ. Foto: Zaptec

Eldrivna fordon blir allt vanligare och laddinfrastrukturen behöver byggas ut i snabb takt – men hur och var? Många vänder sig till BioDriv Öst för att få svar. Nu finns en FAQ med specifika frågor som återkommer ofta.

– Många olika aktörer är involverade i att bygga laddinfrastruktur och det finns en mängd aspekter att tänka på. Samtidigt utvecklas marknaden för laddinfrastruktur ständigt och alla involverade behöver ta hänsyn till lagstiftningen, som också förändras, säger Ulf Troeng, sakkunnig i styrmedel och upphandling på BioDriv Öst.

Därför har BioDriv Öst tagit fram en ny FAQ (frequently asked questions) där de som vill bygga eller främja laddinfrastruktur får bra vägledning. De mest centrala aktörerna är kommuner, fastighetsägare, elnätsägare och laddoperatörer.

Just nu handlar de tre vanligaste frågorna om:

  • Vad kraven på laddinfrastruktur i plan- och bygglagen innebär.
  • Om kommuner ska bygga laddinfrastruktur själva och hur de kan främja laddinfrastruktur om de inte bygger själva.
  • Hur betalningen för laddningen ska lösas.

– För kommunerna handlar mycket om vad deras roll är i det här. Tillgänglig effekt för att kunna bygga snabbladdare är också hett, säger Lovisa Gustafsson, sakkunnig i elektrifiering och infrastruktur på BioDriv Öst.

Alla som jobbar med laddinfrastruktur kan gå in på FAQ:n när de stöter på kluriga frågor.

– Om du inte hittar svaren där, ja då får du gärna höra av dig till oss så kanske vi lägger till just din fråga, säger Ulf Troeng.

FAQ:n har tagits fram inom Fossilfritt 2030, ett projekt som kraftsamlar sex regioner, sex länsstyrelser och mer än fyrtio kommuner i transportsektorns omställning till fossilfrihet.

Läs mer
FAQ – vanliga frågor om laddinfrastruktur finns här.
BioDriv Östs vägledning Vägen till laddinfrastruktur i din kommun som riktar sig till kommuner finns här.

Kontakt
Lovisa Gustafsson
Sakkunnig elektrifiering och infrastruktur, BioDriv Öst
073-080 63 91
lovisa.gustafsson@biodrivost.se

Ulf Troeng
Sakkunnig styrmedel och upphandling, BioDriv Öst
076-109 32 70
ulf.troeng@biodrivost.se

Om Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan som accelererar omställningen till fossilfria transporter. Genom strategiska insatser i offentlig sektor underlättas näringslivets omställning och investeringar. Arbetet omfattar expertstöd inom fordon, drivmedel och infrastruktur, omvärldsbevakning och nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Insatserna bidrar till en större regional marknad för fossilfria drivmedel samt ökad tillgång till infrastruktur för tankning och laddning. Andra positiva effekter är minskade kostnader, en hållbar regional utveckling och stärkt krisberedskap. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket samt projektdeltagarna: regionerna och länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Östergötland och Örebro län, BioDriv Öst, Stockholms stad och ytterligare drygt 40 kommuner i östra Mellansverige. Projektet drivs av BioDriv Öst och pågår 2023–2025. Läs mer här.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan får offentlig sektor och företag hjälp att nå sina hållbarhetsmål. Organisationen är icke vinstdrivande och arbetar med alla fossilfria drivmedel. Verksamheten omfattar allt från strategiska frågor till konkreta insatser.