2023-06-29 06:58Pressmeddelande

Lyckat Klimatklivsprojekt minskade företagens koldioxidutsläpp

Projektet innehöll flera prova-på aktiviteter, bland annat på Scanias Democentre i Södertälje. Projektledare Felix Ek, sakkunnig fordon och drivmedel på BioDriv Öst, nedersta raden, nummer två från höger.Projektet innehöll flera prova-på aktiviteter, bland annat på Scanias Democentre i Södertälje. Projektledare Felix Ek, sakkunnig fordon och drivmedel på BioDriv Öst, nedersta raden, nummer två från höger. Foto: BioDriv Öst

När Transportutmaningen nu har summerats visar det sig att projektet överträffade uppsatt mål med råge. Genom BioDriv Östs stöd, rådgivning och olika event minskade deltagarna sina koldioxidutsläpp med totalt 8 500 ton per år.

Projektet Transportutmaningen är slutrapporterat. Målgruppen var transportörer och aktörer som köper in transporttjänster. Målet var att deras utsläpp skulle minska med cirka 2 000 ton koldioxid per år. Resultatet blev 8 500 ton – drygt fyra gånger mer än projektmålet.

BioDriv Öst har länge hjälpt offentlig sektor i deras omställningsarbete. Samtidigt har det funnits en önskan om att även stötta den privata sektorn och 2018 kunde de starta projektet Transportutmaningen tack vare finansiering från Klimatklivet genom Naturvårdsverket.

Projektmålet var tydligt: att ge målgruppen stöd och rådgivning som skulle bidra till konkret, kostnadseffektiv och snabbare omställning. Ett ambitiöst kvantitativt mål sattes upp om att minska mängden koldioxidekvivalenter motsvarande 2 000 ton per år.

Projektets insatser bestod av en palett som exempelvis innehöll: provkörning av tunga lastbilar, utlåning av lätta ellastbilar, seminarier och utbildningar, rådgivning kring miljökrav i privata transportupphandlingar, omställningsstrategier för transportsäljare med mera. Även BioDriv Östs totalkostnadskalkyler har varit en viktig bidragande orsak till de goda resultaten.

Bredden av insatser har visat sig vara en framgångsfaktor.

– Företagen har kommit olika långt i sitt omställningsarbete. De står inför olika typer av utmaningar. Därför har det varit avgörande att kunna erbjuda en bredd av aktiviteter under projektets gång, säger projektledaren Felix Ek, civilingenjör och sakkunnig fordon och drivmedel på BioDriv Öst.

Felix Ek nämner flera nyckelfaktorer för projektets framgång. Redan vid starten fanns en stark kompetens kring fordon, drivmedel och upphandling internt på BioDriv Öst.

– Att BioDriv Öst är en icke-vinstdrivande och opartisk organisation har också varit avgörande, då det har lett till ett förtroende bland både transportörer och transportköpare, berättar Felix Ek.

Transportutmaningen var en långsiktig partner för företagen. BioDriv Öst har beskrivit projektet som en extra kollega i omställningsarbetet. Nu fortsätter arbetet med att skynda på den privata sektorns omställning till fossilfrihet i ett nytt projekt, Grönt Näringsliv.

Kontakt
Felix Ek
Sakkunnig fordon & drivmedel BioDriv Öst
0790 – 77 51 52
felix.ek@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.