2016-12-08 15:23Pressmeddelande

Jan Rapp - vinnare av årets Biogasutmärkelse 2016

Jan Rapp vinnare av biogasutmärkelsen tillsammans med Göran Persson och Mattias Goldmann.Jan Rapp vinnare av biogasutmärkelsen tillsammans med Göran Persson och Mattias Goldmann.

Den 7 december genomfördes konferensen Vem vill bli cirkulär? – en heldag om cirkulär ekonomi, hållbara samhällslösningar och en fossilfri fordonsflotta på anrika Nalen i Stockholm. Vid konferensen delades årets biogasutmärkelse ut av Göran Persson, ordförande i Scandinavian Biogas Fuels och f.d. statsminister. Årets vinnare är Jan Rapp vid Biogasakademin som genomfört viktiga insatser som främjat biogasens utveckling.

Motiveringen lyder:

Med ett stort engagemang har läkaren och privatpersonen Jan Rapp sett till att synliggöra det som är unikt med biogasen. Tack vare honom har matavfallsinsamling införts på bland annat sjukhus i Stockholm och han ser till att allt fler uppmärksammar hur de kan bidra till ett hållbart samhälle genom enkla val i vardagen. Under 2016 har Jan Rapp marknadsfört biogas i en lång rad PR-satsningar med hjälp av den nya nationella biogassymbolen som han också varit drivande i att ta fram. Jan Rapp brinner för biogasens utveckling och har en fantastisk förmåga att engagera andra och tydliggöra biogasens roll i ett hållbart samhälle för såväl allmänhet som beslutsfattare.

Styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening utser varje år pristagaren för årets Biogasutmärkelse.

Vår önskan är att Biogasutmärkelsen ska bidra till biogasutvecklingen genom att uppmuntra och inspirera de som genomfört föredömliga initiativ för biogasens utveckling lokalt, regionalt eller nationellt, säger Johan Wadman, styrelseordförande i Biogas Öst.

Övriga nominerade till årets Biogasutmärkelse 2016 var Klas Gustafsson, Tekniska verken, och Frederick Scholander, Sverigetaxi.

Konferensen Vem vill bli cirkulär? är en årligt återkommande heldag om framtidens hållbara samhälle med en rad spännande inspel och diskussioner kring den samhällsnyttiga, hållbara biogasen, en fossilfri fordonsflotta och viktiga framtidsfrågor som globala materialtillgångar och lokal försörjningstrygghet. Konferensens deltagare utgjordes av aktörer från näringsliv, offentlig verksamhet samt forskning och dagen bjöd på många tillfällen att lära av varandra om de olika utmaningar som en omställning till en mer cirkulär ekonomi innebär.

Kontakt:

Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst

0733-970625, beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.