2017-11-30 16:39Pressmeddelande

Högaktuell EU-fråga om svenska biodrivmedel diskuteras med bransch och politik den 5 december i Stockholm

null

Tidigare i veckan röstade EU-parlamentets industriutskott igenom en kompromiss kring nya förnybarhetsdirektivet, där tallolja och annan skogsråvara nu tillåts till skillnad från tidigare avgörande i miljöutskottet. EU:s kommande beslut och agerande i närtid kommer att vara oerhört viktigt för hela den svenska biodrivmedelsindustrin. Vad händer inom EU just nu och hur kan vi påverka EU? Biogas Öst bjuder in till seminarium på temat i Stockholm den 5/12.

Turerna är många kring biodrivmedel i EU, där parlamentets miljöutskott för en tid sen röstat emot många viktiga hållbara svenska biodrivmedel baserade på restprodukter från jord- och skogsbruk, samtidigt som industriutskottet å sin sida nu röstat till förmån för dessa drivmedel. Det slutgiltiga avgörandet kring nya förnybarhetdirektivet (REDII) förväntas röstas igenom i EU-parlamentet i januari, men hur stora är chanserna att parlamentet går på industriutskottets linje?

Som en del i European Week of Regions and Cities anordnar Region Östergötland tillsammans med Biogas Öst och BioDriv Öst ett uppföljande lokalevent till vårt tidigare evenemang i Bryssel där vi kommer att belysa frågor kring de hållbara biodrivmedlen i EU, och diskutera vilka andra europeiska regelverk som påverkar regionernas omställning till en fossilfri fordonsflotta samt den svenska klimat- och transportpolitiken. På plats finns såväl politiker som nationella branschföreträdare. Seminariet modereras av Jakob Lagerkranz från 2030 sekretariatet.

Anmäl dig omgående för att säkra din plats, klicka här för program och anmälan.

Ps. Om du ännu inte anmält dig till Climate & security 6/12 (dagen efter), så går det bra här

Presskontakt:
Erik Sihlberg
informatör och politiskt sakkunnig
erik.sihlberg@biogasost.se
073 - 696 28 54


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.