2021-04-13 08:00Pressmeddelande

Här kan anställda spara tid och kraft

null

I mitten av april kommer anställda på Gökstensskolan i Torshälla och Stenhammarskolan i Flen spara tid och kraft genom att testa eldriven cykel. Testpersonerna får ställa bilen och prova elcykel helt kostnadsfritt under en månad.
Totalt kommer 24 personer att få chansen att testa ett bilfritt liv under fyra veckor, säger Sandra Strömstedt, projektledare för Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Elcykeln har förändrat livet för många som tidigare har upplevt att cykelvägen till jobbet varit för lång. Pendlingen till arbetet går snabbare och upplevs som lättare, för med elcykel är det möjligt att både förbättra sin hälsa och samtidigt känna sig fräsch inför möten och lektioner.
– Du kan själv bestämma hur mycket elassistans du vill ha, vilket är en fördel när du vill komma fram utan att svettas. Forskning visar dock att elcyklister cyklar längre sträckor än vanliga cyklister. Därför får elcyklande jobbpendlare ofta lika mycket motion som de som cyklar utan el, säger Sandra Strömstedt, projektledare för Fossilfritt 2030 – Rena resan i Region Sörmland.

Påverkar omgivningen
Förutom att enskilda personer kan tjäna både ekonomiskt och hälsomässigt på att ställa om till cykel är cyklandet också en vinst för samhället. Om färre reser med bil leder det till minskat buller, färre partiklar i luften och minskade koldioxidutsläpp. Och skolvägarna blir säkrare för barn om trafiken minskar.
Trafikmiljön runt skolor upplevs idag ofta som otrygg på grund av den trafiksituation som uppstår när fler skjutsar sina barn till skolan med bil. Vi vill med vårt projekt öka cyklandet till skolor både som arbetsplatser och för eleverna och testar i det här projektet att vända oss till skolpersonal som förebilder genom att erbjuda dem möjlighet att testa el-cykel, säger Sabina Dernelid, projektsamordnare på Eskilstunas kommun och kontaktperson inom EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

En del av något större
Elcykeltestet på Gökstensskolan i Torshälla och på Stenhammarskolan i Flen ingår i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och BioDriv Öst. Utöver det deltar Eskilstuna kommun, Flens kommun samt flera kommuner från de tre övriga länen i projektet. Under de kommande två åren kommer projektet att arbeta med ytterligare aktiviteter som är kopplade till hållbart resande. 

Kontaktpersoner:
Sabina Dernelid
Projektsamordnare Eskilstunas kommun
Sabina.Dernelid@eskilstuna.se | 016710 76 82

Emelie Palmberg
Infrastrukturstrateg Flens kommun
Emelie.Palmberg@flen.se | 015743 00 35

Sandra Strömstedt
Projektledare Region Sörmland | 076696 85 69
Sandra.Stromstedt@regionsormland.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.