2021-10-07 13:53Pressmeddelande

Här är materialet som samlar alla gasfordon på marknaden

Biogasdrivna fordon är ett kostnadseffektivt förnybart alternativ för den som vill vara miljösmart. Att byta till ett biogasdrivet fordon är enkelt och det finns många att välja bland. I broschyren Gasfordon 2021 har BioDriv Öst samlat alla biogasdrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden.

– Vi märker tydligt i vår verksamhet att intresset för gasfordon har ökat. Med den här broschyren underlättar vi för dem som vill köra förnybart. Den ger en lättillgänglig översikt över utbudet av fordon och hur det fungerar att köra gasbil. I en tankningsfilm visar vi dessutom hur enkelt det är att tanka biogas, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Broschyren Gasfordon 2021 visar på ett överskådligt sätt gasfordonen på den svenska marknaden. Vid andra halvan av 2021 finns det totalt närmare 40 olika modeller fördelat på 21 personbilar, 4 transportbilar och 12 tunga lastbilar. Broschyren riktar sig både till den som överväger att köpa ett gasfordon privat, och till företag och offentliga organisationer som vill köpa eller upphandla klimatsmarta transporttjänster och miljöfordon. För den som inte vill köpa en ny bil finns många gasfordon på begagnatmarknaden.

Med över 200 tankställen och fler på gång blir det allt enklare att tanka biogas. Personbilarna kan dessutom köras på bensin om det i undantagsfall inte skulle vara möjligt att tanka biogas. Det ger samma enkelhet och flexibilitet som med en laddhybrid, fast med en betydligt längre räckvidd på förnybart drivmedel. År 2021 är andelen förnybar biogas i fordonsgasen över 95 procent, vilket ger ett hållbart drivmedel med stor klimatnytta. Biogas är också det drivmedel som till högst andel produceras i Sverige.

I och med klimatbonusen på 10 000 kronor vid köp av nytillverkade gasbilar blir de sällan dyrare i inköp än motsvarande diesel- eller bensinbilar. Dessutom är gasbilar som förmånsbilar bra för både anställda och företag då gasbilar även fortsatt har ett nedsatt förmånsvärde då de klassas som miljöbilar. Därmed möjliggör gasfordon en kostnadseffektiv och enkel omställning till förnybart.

Ladda ner Gasfordon 2021 här.
Vill du se om ett eldrivet fordon passar dig? Kika då i BioDriv Östs elfordonsbroschyr.

Om broschyren
Gasfordon 2021 är en del av projektet Fossilfritt 2030, en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter, så att Riksdagens 2030-mål för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt medverkande kommuner, regioner och länsstyrelser. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.