2022-10-06 13:56Pressmeddelande

Här är materialet som samlar alla elfordon på marknaden

Att byta till ett eldrivet fordon är enkelt och det finns många fordon att välja bland. I broschyren Elfordon 2022 presenterar BioDriv Öst samtliga eldrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden. Där finns även tips på arbetsmaskiner och arbetsfordon.

Under första halvan av 2022 var hälften av alla nyinköpta personbilar i Sverige laddbara. Bonus-malus-systemet har bidragit till en ökad efterfrågan på miljöbilar, i synnerhet laddbara fordon.

– Med broschyren Elfordon 2022 underlättar vi för dem som vill köra laddbart. Den ger en lättillgänglig översikt över utbudet av elfordon på den svenska marknaden, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på BioDriv Öst.

I mitten av 2022 fanns det runt 65 helt eldrivna bilar och runt 75 laddhybrider i personbilssegmentet. Dessa presenteras i broschyren, liksom eldrivna transportbilar och lastbilar samt vätgasfordon. Där finns också tips på eldrivna arbetsmaskiner och arbetsfordon. Broschyren riktar sig både till dig som överväger att köpa ett elfordon privat, och till företag och offentliga organisationer som vill köpa eller upphandla transporttjänster med miljöfordon. För den som inte vill göra ett nybilsinköp finns ett växande utbud av elfordon på begagnatmarknaden.

I dagsläget finns cirka 16 000 publika laddpunkter i Sverige, varav ungefär 85 procent är koncentrerade till den södra delen av landet. Men oftast sker laddningen vid bilens hemmabas, exempelvis under natten när den inte används, vilket gör elbilarna enkla att använda på de flesta ställen.

Med klimatsmart el, ett allt lägre pris på elbilar och en laddinfrastruktur som byggs ut i raketfart blir det inte bara mer fördelaktigt att köra elfordon – det blir också bekvämare. All tid som sparas genom att slippa åka och tanka ska inte underskattas i elbilskalkylen. Och även med högre elpriser blir drivmedlet vanligen billigare med elbil eftersom elmotorn är så effektiv.  Du som kund har dessutom goda möjligheter att välja till vilket elpris du laddar. Uträkningar från BioDriv Öst visar att en elbil inte behöver vara dyrare jämfört med en bensin- eller dieselbil sett till totalkostnaden.

Inom bonus-malus-systemet får elfordon en bonus på upp till 70 000 kr fram till årsskiftet, därefter 50 000 kr. Det gör elfordon fördelaktiga jämfört med andra typer av fordon, speciellt i jämförelse med bilar som får den extra så kallade malus-skatten. Dessutom får företag reducerat förmånsvärde för elfordon som ingår i miljöbilsdefinitionen, tillsammans med biogasbilar och de bästa laddhybriderna.

Ladda ner broschyren Elfordon 2022 här.

Vill du se om ett biogasdrivet fordon passar dig? Kika då i BioDriv Östs broschyr Gasfordon 2022.

Om broschyren
Elfordon 2022 är en del av projektet Fossilfritt 2030, en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Fossilfritt 2030 består av fyra samverkande projekt som finansieras av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt medverkande kommuner, regioner och länsstyrelser. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.