2022-10-06 13:04Pressmeddelande

Här är materialet som samlar alla biogasfordon på marknaden

För dig som vill vara miljösmart är biogasdrivna fordon ett kostnadseffektivt alternativ. Att byta till ett biogasdrivet fordon är enkelt och det finns många att välja bland. I broschyren Gasfordon 2022 har BioDriv Öst samlat alla biogasdrivna personbilar, transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden.

Just nu finns drygt 40 olika modeller av gasfordon på den svenska marknaden – 26 personbilar, 4 transportbilar och 12 tunga lastbilar. Broschyren Gasfordon 2022 ger en åskådlig översikt över utbudet och hur det fungerar att köra biogasbil. Som komplement finns en tankningsfilm som visar hur enkelt det är att tanka biogas.

– De senaste åren har vi fått vara med om både kris och krig. Intresset för att kunna tanka ett förnybart drivmedel som både är hållbart och kan produceras i Sverige har blivit allt tydligare, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på BioDriv Öst.

Broschyren riktar sig både till dig som överväger att köpa ett gasfordon privat, och till företag och offentliga organisationer som vill köpa eller upphandla klimatsmarta transporttjänster och miljöfordon. För den som inte vill eller kan köpa en ny bil finns en begagnatmarknad med konkurrenskraftiga priser.

I Sverige är andelen förnybar biogas i fordonsgasen över 95 procent, vilket ger stor klimatnytta. Biogas är också det drivmedel som till högst andel produceras i Sverige. Med över 200 tankställen och fler på gång blir det allt enklare att tanka biogas. Dessutom är drivmedelspriset vanligen lägre än på bensin.

En fördel med personbilarna är att de kan köras på bensin om det i undantagsfall inte är möjligt att tanka biogas. Det ger samma enkelhet och flexibilitet som en laddhybrid, fast med en betydligt längre räckvidd på det förnybara drivmedlet.

I och med klimatbonusen på 10 000 kronor vid köp av en nytillverkad gasbil blir inköpet sällan dyrare än för motsvarande diesel- eller bensinbil. Dessutom är gasbilar bra som förmånsbilar. De klassas som miljöbilar och har därmed nedsatt förmånsvärde, vilket innebär lägre förmånsskatt. Kort sagt, gasfordon möjliggör en kostnadseffektiv och enkel omställning till förnybart.

Ladda ner broschyren Gasfordon 2022 här.
Se rapporten från BioDriv Öst som jämför totalkostnaden för olika drivmedel.
Vill du se om ett eldrivet fordon passar dig? Kika då i BioDriv Östs broschyr Elfordon 2022.

Om broschyren
Gasfordon 2022 är en del av projektet Fossilfritt 2030, en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter, så att Riksdagens 2030-mål för transportsektorn kan nås. Fossilfritt 2030 består av fyra samverkande projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt medverkande kommuner, regioner och länsstyrelser. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.