2018-11-23 14:00Pressmeddelande

Goda biogasambassadörer nominerade till Biogasutmärkelsen 2018!

null

Den 5 december delas årets Biogasutmärkelse ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening som ansvarar för priset offentliggör nu tre nominerade aktörer; Gröna Bilister, Biogas Research Center och Region Jönköpings Län. En av dessa kommer att tilldelas utmärkelsen i samband med konferensen BioDriv Tinget 2018 den 5 december på Nalen i Stockholm.

Den svenska biogasen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att stödja utvecklingen utser styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening årligen en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen delas ut till en person, organisation eller företag som betytt extra mycket för biogasens utveckling.

– Vår önskan är att Biogasutmärkelsen ska bidra till biogasutvecklingen genom att uppmuntra och inspirera dem som genomfört föredömliga initiativ för biogasens utveckling lokalt, regionalt eller nationellt, säger Johan Wadman, styrelseordförande i Biogas Öst.

Årets nominerade är:

  • Föreningen Gröna Bilister
  • Mats Eklund, föreståndare och vetenskaplig ledare vid Biogas Research Center
  • Christine Leppänen, trafik- och planeringschef Jönköpings länstrafik och Region Jönköpings län

Biogasutmärkelsen kommer att delas ut den 5 december på BioDriv Tinget – den nya mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Konferensen arrangeras av Biogas Öst med BioDriv Öst och Fossilfritt Sverige tillsammans med sex regioner och länsstyrelser i östra Mellansverige.

Har du ännu inte anmält dig till konferensen? Säkra din plats på redan nu! Sista dag för anmälan är den 29 november. Klicka här för att se fullständigt program och anmälan.

Fullständiga nomineringstexter

Föreningen Gröna Bilister

Genom ett uthålligt och långsiktigt strategiskt arbete har Gröna Bilister bidragit till införandet av miljömärkning och ursprungsmärkning av drivmedel vid pump. Till stor del tack vare Gröna Bilisters arbete kan konsumenten inom kort själv välja om man vill satsa på biogas från Sverige eller bensin och diesel från Ryssland eller Nigeria. Gröna Bilister har även varit tydliga i den offentliga debatten när det gäller riskerna med icke spårbara råvaror till biodrivmedelsproduktion. De har därigenom bidragit till att säkerställa att restprodukter som har ett högt ekonomiskt värde och som nyttjas i stor omfattning måste vara spårbara för att säkerställa en hållbar omställning till förnybara drivmedel.

Mats Eklund, föreståndare och vetenskaplig ledare Biogas Research Center

Mats Eklund, föreståndare och vetenskaplig ledare för Biogas Research Center vid Linköpings universitet, har under flera år samlat en stor bredd av aktörer i biogassverige. Med Mats ledarskap i spetsen utgör Biogas Research Center en drivande kraft för biogasens utveckling i Sverige och internationellt. I sann pionjäranda visar Mats vägen för hållbara biogaslösningar genom att tvärsektoriellt knyta ihop den näringspolitiska och miljömässiga nyttan med ökad biogasproduktion och användning. Mats brinner för biogasens utveckling, genom ödmjukhet, kunskap och en gnutta glamour är han en av de drivande krafterna bakom biogasens andra våg.

Christine Leppänen, trafik- och planeringschef Jönköpings länstrafik och Region Jönköpings Län

Christine Leppänen vid Jönköpings länstrafik har varit en nyckelperson i det fantastiska biogasarbete som genomförts i Jönköpings län. Genom ett noggrant och opartiskt arbete har Christine vägt för- och nackdelar med olika drivmedel och därmed varit drivande för att se på kollektivtrafikens ansvar för användning av fossilfria drivmedel med nya ögon. Christine har genom JLTs påskrift av biogasöverenskommelsen i Jönköpings Län och upphandlingen av länets regionbusstrafik visat vägen för hela länets framtida ökande användning av biogas. Christines strategiska och prestigelösa arbete för fossilfri upphandling är en framgångssaga och något som lär fortsätta och inspirera andra framöver.

Tidigare Vinnare

Årets upplaga av Biogasutmärkelsen är den sjunde i ordningen. Årets upplaga av Biogasutmärkelsen är den sjunde i ordningen. Utmärkelsen har tidigare år tilldelats följande personer/organisationer:

  • Per Ankersjö miljöborgarråd Stockholm stad (2012)
  • Tommy Thalbäck och Karlskoga Energi och Miljö (2013)
  • Biototal (2014)
  • Peter Liss och Västerås lokaltrafik (2015)
  • Jan Rapp och Biogasakademin (2016)
  • Swedavia (2017)

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
VD Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.