2013-03-11 08:40Pressmeddelande

Framgångsrikt samarbete för biogas i östra Mellansverige

null

Den 8 mars invigdes den nya organisationen Biogas Öst som ska driva biogasens utveckling framåt i östra Mellansverige. Samarbetet har drivits i projektform sedan 2008, men har nu blivit så starkt och framgångsrikt att en fristående organisation skapats för den fortsatta samverkan.

Biogas Öst är en regional intresseorganisation som driver biogasens utveckling framåt i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Organisationen har sitt säte i Uppsala och över 30 privata- och offentliga aktörer från hela biogaskedjan deltar aktivt i samarbetet.

Samverkan har drivits i projektform sedan 2008, men från och med 1 januari 2013 har en fristående organisation bildats för att kunna arbeta mer långsiktigt. Sedan starten har Biogas Öst utgjort en viktig mötesplats för regionens aktörer, drivit en rad projekt och utrett frågor av regional karaktär. Under samma tid har biogasen i regionen utvecklats snabbt – produktionen från rötning har ökat med över 40 %, andelen biogas som uppgraderas har stigit med över 50 % och försäljningen av fordonsgas med mer än 200 %.

Den nya organisationen invigdes i samband med ett stort Klimatmingel på Uppsala slott den 8 mars med över 160 deltagare. Stefan Hanna (C), kommunalråd och energipolitisk talesperson för alliansen i Uppsala, klippte bandet för det nya Biogas Öst tillsammans med avgående ordförande Eva Myrin samt nyvalde ordföranden Andreas Porswald – båda representanter för Västerås biogassatsning genom Svensk Växtkraft och Vafab Miljö.

–Det är väldigt glädjande och inspirerande att den regionala satsningen på att gemensamt verka för biogasens utveckling har varit så framgångsrik. Om vi ska kunna lösa våra miljö- och klimatproblem, är det oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans, över kommun-, läns- och organisationsgränser, säger Beatrice Torgnyson Klemme, ansvarig för att starta upp Biogas Öst 2008 och nybliven verksamhetsledare för den nya organisationen.

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme 
Biogas Öst
0733-97 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.seOm BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.