2020-07-06 06:00Pressmeddelande

Första transportbolaget att bli medlem i BioDriv Öst

Foto: Best TransportFoto: Best Transport

Best Transport är ett av de senaste tillskotten i BioDriv Öst, samverkansorganisationen som driver omställningen till fossilfria transporter tillsammans med sina medlemmar. Genom medlemskapet stärker Best Transport sitt hållbarhetsarbete och fortsätter att ligga i framkant i omställningen till fossilfrihet.

Best Transport är ett av Sveriges ledande företag inom snabba transport- och logistiktjänster. Närmare 500 fordon utför varje dag tusentals uppdrag i Norden och målsättningen är att ställa om hela fordonsflottan till att uteslutande köras på förnybara drivmedel. Sedan 2015 klimatkompenserar Best Transport samtliga uppdrag.

– Med BioDriv Östs engagemang och breda kunskap om förnybara drivmedel och fordon ser vi fram emot att kunna ta ytterligare kliv framåt i vårt viktiga arbete med omställningen till fossilfria transporter, säger Jonas Wahlström, chef miljö och kvalitet, Best Transport.

Genom att vara det första transportföretaget som blir medlemmar i BioDriv Öst fortsätter Best Transport att gå i täten för klimatarbetet och säkerställer därigenom långsiktigt hållbara transporter för sina kunder.

BioDriv Öst samlar aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning som vill verka för fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Samverkansorganisationen underlättar och påskyndar omställningsarbetet och har mer än tio års erfarenhet av att arbeta med en fossilfri transportsektor. Över 40 aktörer är redan med i denna regionala kraftsamling.

– Vi tror på ett framgångsrikt hållbart samhälle och arbetar med att underlätta vägen dit. Att företag som Best Transport satsar på att ligga i framkant i omställningen är glädjande och viktigt för hela samhällets utveckling. Det är även av stor vikt att de aktörer som upphandlar transporter premierar företag som går i bräschen inom hållbarhetsarbetet, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se

Jonas Wahlström
Chef miljö och kvalitet Best Transport
0704 – 10 50 51
jonas.wahlstrom@besttransport.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.