2017-02-03 14:54Pressmeddelande

Forskare: Prioritera inhemska bränslen som biogas

null

Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle. Biogas bidrar till en cirkulär ekonomi och till samtliga FN:s hållbarhetsmål. Det visar forskare vid Linköpings universitet och Biogas Research Center, BRC, i en vetenskaplig rapport som har tagits fram på uppdrag av samverkansorganisationen Biogas Öst. Det är bekymmersamt att svenskproducerade förnybara bränslen inte ökar, menar forskarna.

Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle och bidrar till samtliga FN:s 17 hållbarhetsmål, det visar en ny vetenskaplig rapport från Linköpings universitet och Biogas Research Center, BRC. Linda Hagman, doktorand, har tillsammans med Mats Eklund professor i industriell miljöteknik, granskat biogasens nyttor, på uppdrag av samverkansorganisationen Biogas Öst.

– Jag har kritiskt granskat vilka av biogasens nyttor som finns vetenskapligt beskrivna. Det förvånade mig verkligen, men biogasens bidrag till alla FN:s hållbarhetsmål finns väl dokumenterade i litteraturen, säger Linda Hagman.
Forskarna har hittat 34 olika nyttor i den vetenskapliga litteraturen, exempelvis minskning av koldioxidutsläpp, självförsörjning av energi, fossilfritt bränsle, mindre gifter i lantbruket, ekonomisk tillväxt samt ökad resurseffektivitet.

– I diskussionerna här i Sverige ses biogasen som ett fordonsbränsle och inte mer än så, men nyttan är så vida mycket större, påpekar Linda Hagman.

Mats Eklund, som även är föreståndare för BRC, är bekymrad över utvecklingen för de inhemska fossilfria drivmedlen. Trots biogasens många fördelar finns det ett tydligt problem.

– Vi har flera inhemska bränslen idag med oerhört bra hållbarhetsprestanda, som etanol, biogas och RME. Användning och produktion ökar inte nämnvärt för något av dem. Det vi från forskarhåll ser som de bästa alternativen växer inte, trots de ambitiösa miljömålen.

Han konstaterar också att det enda fossilfria bränsle som växer i dag är HVO, som till stor del importeras, och inte ger de dynamiska effekter som de inhemska bränslena gör. Ett annat problem är att ingen myndighet har till uppgift att se till helheten, vilket gör det extra svårt att ta tillvara på inhemska bränslens samhällsnyttor.

– Det är hög tid att ansvariga politiker fokuserar på långsiktig hållbarhet och inte enbart på fossilfrihet. Ska miljömålen uppnås behövs alla bra alternativ och vi kan inte sitta och vänta längre, säger Mats Eklund.

Kontakt: 

Mats Eklund, mats.eklund@liu.se, 013 - 28 17 26
Beatrice Torgnyson Klemme, beatrice.torgnyson@biogasost.se, 0733 – 970625

Rapporten är framtagen inom EU-projektet ”Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas” på uppdrag av samverkansorganisationen Biogas Öst. Rapporten ”The Role of Biogas Solutions in the Circular and Bio-based Economy”, finns att ladda ner från Biogas Öst. Det finns även en sammanfattning av slutsatserna på svenska i broschyren ”Biogasens samhällsnyttor i en cirkulär ekonomi”. 

Projektet har pågått under 2016 och finansierats av bl.a. Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionförbundet Uppsala, Regionförbundet Sörmland, Region Örebro län, Region Östergötland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och Länsstyrelsen Södermanland.

Mer information om projektet och Biogas Öst finns på www.biogasost.seOm BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.