2021-04-27 09:30Pressmeddelande

Foria testar eldrift i Nyköping

Från vänster: Richard Isaksson, transportbilssäljare Hedin Bil. Tove Winiger, kommunikations- och hållbarhetschef Foria. Arto Niemi, driftchef Foria Åkeri. Pontus Eriksson, förare Foria Åkeri. Felix Ek, projektledare BioDriv Öst. Foto: ForiaFrån vänster: Richard Isaksson, transportbilssäljare Hedin Bil. Tove Winiger, kommunikations- och hållbarhetschef Foria. Arto Niemi, driftchef Foria Åkeri. Pontus Eriksson, förare Foria Åkeri. Felix Ek, projektledare BioDriv Öst. Foto: Foria

I ett samarbete med BioDriv Öst och Hedin Bil testar Foria Åkeri transportbilar som drivs med el. I BioDriv Östs projekt Transportutmaningen undanröjs hinder för åkerier att ställa om till fossilfrihet. Foria ser potential i att på sikt ställa om stora delar av distributionen till eldrift.

– Det är väldigt roligt att kunna erbjuda företag som Foria möjligheten att testa fordon på el. Alla förnybara alternativ behövs i omställningen om vi ska nå målet om 70 procent minskade utsläpp till 2030 och där är el ett viktigt drivmedel, säger Felix Ek, projektledare på BioDriv Öst.

Under en vecka testar Foria Åkeri emissionsfria transporter i Nyköping. Genom ett samarbete med BioDriv Öst och Hedin Bil får åkeriet möjlighet att testa paketdistribution med eldrift. Med korta transportavstånd och lätta paket är förutsättningarna ideala. Faller testet väl ut kan Foria Åkeri successivt introducera transportbilar som drivs med el för hela paketdistributionen.

– Vi behöver använda flera olika tekniker och drivmedel för att ställa om till fossilfrihet. Länge var el inte ett alternativ för våra transporter, men nu ser utbudet av fordon helt annorlunda ut och vi ser över hur vi kan bidra till omställningen till miljövänliga transporter, säger Arto Niemi, driftchef vid Foria Åkeri.

Inom projektet Transportutmaningen samarbetar BioDriv Öst med Hedin Bil kring utlåning av eldrivna lätta lastbilar. Samarbetet är viktigt för att slå hål på de myter som fortfarande finns kring framförallt el- och biogasbilar; som att det inte finns några fordon, att det inte fungerar praktiskt i verksamheten och att det är mycket dyrare att köra på el eller biogas.

– Vi på Hedin Bil har ett brett utbud av bilmärken hos oss och vi ser nu hur de allra flesta börjar erbjuda både personbilar och transportbilar i elutförande. Vi ser väldigt positivt på den utvecklingen och vill såklart vara med och sprida kunskap om både fordonsutbud och kostnadsbild, säger Richard Isaksson, Transportbilssäljare på Hedin Bil.

Foria Åkeri blir nu första företag att testa transportbilar på el inom projektet Transportutmaningen och ska via sociala medier under den kommande veckan rapportera hur elbilen fungerar i den dagliga verksamheten.

Om Transportutmaningen:
Transportutmaningen är ett projekt i sex län i Östra Mellansverige och Stockholmsregionen som finansieras av BioDriv Öst och Naturvårdsverket via Klimatklivet. Projektet syftar till att påskynda transportsektorns omställning till förnybara alternativ och vänder sig till företag som söker stöd och rådgivning i sin omställning. Som en del i projektet inspireras även aktörer att anta Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.

För mer information, kontakta gärna:
Felix Ek
Projektledare BioDriv Öst
felix.ek@biodrivost.se
0790–77 51 52

Tove Winiger
Kommunikationschef Foria
tove.winiger@foria.se 
010–474 50 88

Richard Isaksson
Transportbilssäljare Hedin Bil
richard.isaksson@hedinbil.se 
018–56 10 36


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.