2022-02-14 13:06Pressmeddelande

Flens kommun gör det möjligt att tanka biogas

I slutet av januari invigdes det första biogastankstället i Flens kommun. Lågt intresse från privata aktörer gjorde att kommunen tog på sig ledartröjan. Tack vare tankstället kan nu kommunen köpa in biogasbilar, och nu är det enkelt för företag och privatpersoner att följa efter.

– Flens kommun ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030. För att nå dit behöver vi tillgång till olika förnybara drivmedel. Genom att investera i biogastankstället ser vi till att biogas finns tillgängligt för oss som kommun och för privatpersoner, företag och organisationer, säger Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Sverige finns drygt 200 tankställen för komprimerad biogas. De flesta är placerade i städer där privata aktörer normalt ser en vinst med investeringen. I Flen var intresset från privata aktörer lågt och därför fick kommunen ta en stor roll i upprättandet av tankstället.

– Det känns otroligt bra att vi nu har ännu ett förnybart drivmedel tillgängligt i kommunen. Vi vill gärna bidra till hållbara transporter och nu kan både de som bor här och de som åker förbi tanka biogas, säger Josefin Smeds, miljöstrateg på Flens kommun.

Beslutet om att investera i ett tankställe för biogas togs redan 2018. Med hjälp av Naturvårdsverkets bidrag Klimatklivet jobbade Flens kommun sedan vidare tillsammans med Sörmland Vatten och Avfall för att tankstället skulle bli verklighet. Flens kommun har även fått stöd och rådgivning genom Fossilfritt 2030 – ett projekt som kraftsamlar ett femtiotal offentliga aktörer för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen.

– Som liten kommun behöver vi hjälp från andra, vi har inte all kunskap och alla resurser själva för att jobba med dessa frågor. Genom projektet Fossilfritt 2030 får vi tillgång till expertstöd och kontakt med andra kommuner vilket är nyttigt för oss, säger Josefin Smeds.

Några lärdomar som kommunen vill dela med sig av till andra är att placera tankstället strategiskt längs med ett transportstråk och jobba nära från start med den aktör som ska sköta driften av tankstället. Det är även viktigt att det finns ett underlag för tankstället genom att kommunen själva ställer om sin egen fordonsflotta och ställer krav på biogas i upphandlingar.

– Biogastankställets placering gör det enklare att köra på ett lokalproducerat drivmedel i hela Sörmlands län, vilket skapar många samhällsnyttor och bidrar till en attraktivare region. Omställningen till bland annat elfordon har redan börjat och biogasfordon är fortsatt viktiga för att kunna ställa om snabbare och mer, säger Björn Isaksson, projektledare för Fossilfritt 2030 och drivmedelsstrateg på samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Se filmen där Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande i Flens kommun och Josefin Smeds, miljöstrateg på Flens kommun berättar mer om arbetet med biogastankstället.

Om Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Fossilfritt 2030 består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.

Kontakt
Björn Isaksson
Projektledare och drivmedelsstrateg, BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.