2023-11-06 07:41Pressmeddelande

Elfordon 2023 – här är materialet som samlar eldrivna transportbilar och lastbilar på marknaden

En av Scanias ellastbilar. Foto: Robin Ohlausson/BioDriv ÖstEllastbil från Scania. Foto: Robin Ohlausson/BioDriv Öst

Antalet elektriska fordon växer och att byta till eldrivet i sin verksamhet blir allt enklare. I BioDriv Östs broschyr Elfordon 2023 presenteras samtliga transportbilar och lastbilar på den svenska marknaden. Där finns även tips på eldrivna arbetsmaskiner och arbetsfordon.

Elbilsmarknaden för personbilar går snabbt framåt. Under 2022 och 2023 har över 50 procent av alla nyregistrerade personbilar varit laddbara. Men det är inte bara i personbilssegmentet som det går framåt, det är även fullt möjligt för transportbilar, tunga lastbilar och arbetsfordon att köra på el.

– Med informationsmaterialet Elfordon 2023 underlättar vi för dem som vill köra förnybart i sin verksamhet genom att ge en lättillgänglig översikt över utbudet av fordon och hur det fungerar att köra på el, säger Lovisa Gustafsson, sakkunnig elektrifiering och infrastruktur BioDriv Öst.

Broschyren visar elektrifierade fordon på den svenska marknaden inom transportfordon och tunga fordon. I mitten av 2023 fanns det 25 transportbilar och 10 tunga lastbilar, både fullt elektriska och laddhybrider. Broschyren innehåller även de vätgasfordon som finns på marknaden, inklusive personbilar. Broschyren riktar sig till den som överväger att köpa elfordon till företag och till offentliga organisationer som vill köpa eller upphandla transporttjänster och arbetsmaskiner.

I dagsläget finns över 30 000 publika laddpunkter i Sverige, varav ungefär 85 procent är koncentrerade till den södra delen av landet. Oftast laddas dock fordon vid hemmabas, exempelvis under natten när de inte används, vilket gör elfordon enkla att använda på de flesta ställen. Laddinfrastrukturen specifikt för tunga fordon är i full gång att byggas ut. Under 2022 beviljades fullt investeringsstöd för 141 snabbladdningsstationer och 13 vätgastankstationer för tunga fordon runt om i Sverige genom Regionala elektrifieringspiloter.

– Historiskt har man varit bunden till att kunna ladda vid depå för att kunna köpa en tung lastbil, men denna kraftiga utbyggnad av snabbladdare för tunga fordon ger stora möjligheter att ställa om både för näringslivet och för offentlig sektor som kan ställa krav på elektrifierade transporter, säger Lovisa Gustafsson.

Med billig klimatsmart el, sjunkande priser på elfordon och en laddinfrastruktur som byggs ut i raketfart blir det allt enklare att köra elfordon. Och även med högre elpriser blir drivmedlet vanligen billigare med elbil eftersom elmotorn är så effektiv. Du som kund har dessutom goda möjligheter att välja till vilket elpris du laddar. Uträkningar från BioDriv Öst visar att transportfordon på el inte behöver vara dyrare jämfört med fossila alternativ sett till totalkostnaden.

Det finns även flera stöd att söka kopplat till elektrifiering. Genom Energimyndigheten går det att söka Klimatpremie för miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och vissa miljöarbetsmaskiner, vilket ger upp till 20 procent av fordonets inköpspris. Det finns även möjlighet att söka stöd för laddinfrastruktur genom Klimatklivet som har utlysning cirka fyra gånger per år.

Ladda ner Elfordon 2023 här.

Är du intresserad av vad det finns för fordon inom personbilssegmentet så finns hemsidorna elbilista.se och miljöfordon.se

Är du intresserad även av andra miljöfordon? Ladda då ner Gasfordon 2023 här.

Om broschyren
Elfordon 2023 är en del av projektet Fossilfritt 2030 som är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Projektet finansieras av Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare. Läs mer här.

Kontakt
Lovisa Gustafsson
Sakkunnig elektrifiering och infrastruktur, BioDriv Öst
0730 – 80 63 91
lovisa.gustafsson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.