2018-01-24 12:36Pressmeddelande

Elbilsseminarium - Fossilfria tjänstebilar – vad tjänar jag på det?

null

13 februari 14:00 - 16:30, Uppsala. Varmt välkommen till detta eftermiddagsseminarium där du får möjlighet att lära dig mer om fossilfria tjänstebilar!

Att satsa på elfordon och framtidens bilar som går på förnybara drivmedel är en viktig del i att stärka ditt företags hållbarhetsprofil. Under 2018 införs dessutom nya skatteregler gällande fordon som kommer att påverka kalkylen.

Moderator för seminariet är Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet.

Var? Uppsala konsert och kongress, Uppsala

När? 2018-02-13, 14:00 - 16:30

Program och inbjudan

 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.