2021-11-22 13:46Pressmeddelande

Elbilslandet Norge riggar för satsning på biogas

Cecilie Lind, vd Avfall Norge är en av årets talare på konferensen BioDriv Tinget.Cecilie Lind, vd Avfall Norge är en av årets talare på konferensen BioDriv Tinget.

Stortinget i Norge beslutade i våras att ge regeringen i uppdrag att undanröja kvarstående hinder för biogasproduktion. Bland annat innebär det att biogasfordon ska betraktas som nollutsläppsfordon i likhet med vätgas- och elfordon. På BioDriv Tinget den 1 december berättar Avfall Norge om förslaget och arbetet med implementeringen.

Arbeiderpartiet vann nyligen valet i Norge. Innan valet beslutade Stortinget att undanröja hinder för ökad biogasproduktion. Beslutet innebar bland annat att gasfordon ska undantas från vägtullavgift och att beslut om investeringsbidrag för biogasstationer och gaslastbilar ska hanteras snabbare. Det så kallade dokument 8-förslaget antogs genom ett partiöverskridande beslut.

– Det är mycket glädjande att norska politiker förstår att biogasen kommer att behövas för transporter även på lång sikt, framför allt för lastbilar. Vi har satsat stort på elektrifiering av personbilar i landet, men det löser inte alla problem, säger Cecilie Lind, vd Avfall Norge.

Stortinget uppmanar även regeringen att omdefiniera begreppet ”nollutsläpp” så att samtliga antagna och framtida mål och planer ger biogas, el och vätgas liknande förutsättningar att utvecklas.

– Med beslut om lika villkor för el och biogas kan biogasbranschens konkurrensvillkor stärkas avsevärt, vilket behövs för en fortsatt positiv utveckling. Men framför allt var det ett insiktsfullt och strategiskt beslut av Stortinget för att klara transportsektorns omställning. Nu litar vi på att den nya regeringen genomför besluten, trots att det halkat lite i budgetprocessen. Vi har inte korkat upp champagnen än, fortsätter Cecilie Lind.

Är du nyfiken på att veta mer om bakgrunden till detta beslut och hur det går med implementeringsarbetet? Då är det hög tid att boka plats på BioDriv Tinget den 1 december. I år går konferensen av stapeln på Nalen i Stockholm samt digitalt. Båda alternativen är kostnadsfria. Läs mer här.

Om BioDriv Tinget
BioDriv Tinget är den årliga mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Dagen utgör en del i projektet Fossilfritt 2030 som samlar sex länsstyrelser, sex regioner och ett fyrtiotal kommuner för transportsektorns omställning.

Kontakt
Josefin Holmgren
Kommunikatör BioDriv Öst
0767–80 66 99
josefin.holmgren@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.