2020-04-06 04:00Pressmeddelande

Elbilen är en viktig del av lösningen

null

Tillverkningen av elbilsbatterier blir allt bättre och den låga andelen fossil el som Sverige har i elproduktionen gör elbilen till ett betydligt mer klimatvänligt alternativ än fossilt drivna fordon. Det finns dock många som tror motsatsen. Därför lanserar BioDriv Öst en film som slår hål på myten om att det är bättre att fortsätta använda fossila drivmedel än att ställa om till elfordon.

– Vi har goda möjligheter att ställa om till ett framgångsrikt fossilfritt samhälle och vi på BioDriv Öst arbetar med att underlätta vägen dit. Vår filmserie ska på ett kul sätt spräcka myter om förnybara drivmedel och väcka nyfikenhet hos den breda massan, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Film nummer fyra i kampanjen som ska öka intresset för förnybara drivmedel handlar om produktionen av elbilar och dess batterier. Se filmen och läs det tillhörande faktabladet med mer information.

Sverige har en låg andel fossila bränslen i elproduktionen, vilket gör att elbilar får en låg klimatpåverkan även om batterierna producerats med mycket fossil energi. Teknikutveckling och allt mer förnybar energi i batteriproduktionen gör att batteriernas klimatpåverkan minskar successivt. Det finns även stor förbättringspotential gällande återvinningen av batterier. Fokus bör därför ligga på att stötta och driva på omställningen till en allt mer hållbar batteriproduktion, inte att undvika att satsa på elfordon. För att nå 2030- målet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behövs omfattande satsningar på såväl elfordon som biogas, vätgas, etanol och biodiesel.

– Mitt i coronakrisen pågår klimatkrisen – om än med en respit då samhället påverkas så kraftigt. Men pandemin har ett slut, och då måste vi ta oss an klimatfrågan med ny energi. Vår gemensamma kampanj tar bort myterna så vi kan kraftsamla tillsammans, säger Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet.

Vilken typ av el som används vid laddning har betydligt större klimatpåverkan än batteriernas livslängd eller koldioxidutsläppen vid tillverkning. En elbil som kör på svensk elmix har cirka 80 % lägre klimatpåverkan än en normal dieselbil, inklusive klimatpåverkan från batteritillverkning. I denna uträkning antas elbilen köra 15 000 mil innan den skrotas eller förses med nya batterier. Erfarenheter visar dock att elbilar har kört omkring 50 000 mil innan räckvidden blivit betydligt kortare än när elbilen var ny. Mer information om tillverkningen av elbilsbatterier samt den fullständiga uträkningen finns i tillhörande faktablad.

BioDriv Östs hemsida och Youtubekanal finns fler filmer som slår hål på olika myter om förnybara drivmedel. För den som vill fördjupa sig ytterligare finns faktablad med mer information kring myten för respektive film.

Kontakt:
Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se

Filmsatsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Uppsala och BioDriv Öst. Projektet genomförs i samverkan med 2030-sekretariatet, Power Circle, Svebio och Vätgas Sverige. Filmerna produceras av bolaget Lave Media och animeringen är gjord av Olle Engström.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.