2020-06-30 08:00Pressmeddelande

Det är enkelt att köra fossilfritt i Sverige

null

Att köra förnybart är enkelt – bara du vet vad du ska titta efter. Antal tankställen och laddpunkter växer för varje dag som går. Det finns dock många som fortfarande tvekar inför att köra på förnybara drivmedel. Därför lanserar BioDriv Öst en film som slår hål på myten om att det är svårt att hitta gröna tank- och laddmöjligheter.

– Vi har goda möjligheter att ställa om till ett framgångsrikt fossilfritt samhälle och det är mycket enklare att tanka och ladda fossilfritt än vad många tror - det gäller bara att veta vad du ska titta efter. Det behöver inte heller innebära dyra nybilsinköp. Tanka förnybart i din diesel- eller etanolbil eller köp en begagnad gas- eller elbil. Vi på BioDriv Öst arbetar med att underlätta vägen till fossilfrihet och här ser vi att vår filmserie kan bidra. På ett kul sätt vill vi spräcka myter och öka kunskapen om förnybara drivmedel, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

I Sverige finns det gott om publika tankställen för förnybara drivmedel. Idag finns cirka 200 tankställen för biogas (CNG), 1 000 tankställen för etanol (E85) och 200 tankställen för biodiesel (HVO100). För vätgas finns det idag fem tankställen och ett flertal projekt pågår för att utöka möjligheterna att tanka vätgas.

De flesta tankställena är koncentrerade till södra Sverige, från Gävletrakten och neråt. Men utbyggnaden går fort och även i norra Sverige uppförs fler tankställen. Etanol- och biogasbilar går även i undantagsfall att köra på bensin om tankmöjlighet för etanol respektive biogas saknas.

I dagsläget finns cirka 10 000 publika laddpunkter i Sverige, där ungefär 90 procent är koncentrerade till den södra delen av landet. Laddbara bilar laddar dock oftast vid bilens hemmabas, exempelvis under natten när de inte används, vilket gör dem enkla att använda på de flesta ställen.

– Mitt i coronakrisen pågår klimatkrisen – om än med en respit då samhället påverkas kraftigt. Men pandemin har ett slut, och då måste vi ta oss an klimatfrågan med ny energi. Vår gemensamma kampanj tar hål på myterna så vi kan kraftsamla tillsammans, säger Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet.

Idag finns många hemsidor och appar som samlar tankställen och laddpunkter. För mer information läs vårt faktablad.

Om mytfilmerna
Se fler filmer som spräcker myter om förnybara drivmedel här. Hittills har fem filmer lanserats - håll utkik efter fler framöver! Filmserien är en del av projektet Fossilfritt 2030, en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt projektdeltagarna. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se Filmsatsningen genomförs i samverkan med 2030-sekretariatet, Power Circle, Svebio och Vätgas Sverige.

Kontakt:
Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.