2013-11-28 15:00Pressmeddelande

Den 4 december avslöjas vinnaren av årets Biogasutmärkelse!

null

Tre aktörer har nominerats till årets Biogasutmärkelse. Pristagaren kommer att tillkännages den 4 december på årets största biogaskonferens, BiogasTinget, som genomförs på Nalen i Stockholm. Biogas Östs årliga Biogasutmärkelse uppmärksammar föredömliga initiativ inom biogasområdet. 

Av fjorton inkomna förslag kvarstår nu tre nominerade kandidater. Dessa är:

  • Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
    ”Eskil har tydligt lyft biogasfrågan på det nationella politiska planet, visat stor vilja och beslutsamt arbetat för att konkret gynna ökad produktion av biogas via införandet av det länge diskuterade produktionsstödet för gödselbaserad biogas.”
  • Karlskoga Biogas och senior advisor Tommy Thalbäck
    ”Tommy har med sin erfarenhet och sitt stora engagemang varit drivande i etableringen av ny storskalig biogasproduktion samt nya tankställen i Biogas Östs region. Satsningen bidrar till att ta bort en vit fläck på biogaskartan, att föra samman aktörer lokalt och regionalt samt skapar nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen.”
  • Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting (SL) och drivmedelsstrateg Sara Anderson
    ”Sara har genom engagemang, kunnande och idogt arbete utvecklat verksamheten och sett till att biogasen i Stockholm kommer marknaden till godo, främst till kollektivtrafikens bussar, via miljövänlig och säker distribution – idag och i framtiden.”

Bakom priset står samverkansorganisationen Biogas Öst och juryn består av styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening. Biogas Östs region innefattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län.

-Vår önskan är att bidra till att föra den Svenska biogasutvecklingen framåt genom att uppmuntra och inspirera aktörer i branschen som genomfört föredömliga initiativ som bidrar till biogasutvecklingen i vår region, säger Andreas Porswald, styrelseordförande i Biogas Öst. 

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
VD, Biogas Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se

Andreas Porswald
ordf. Biogas Öst
076 – 569 0241 Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.