2022-03-29 08:00Pressmeddelande

Cyklisters erfarenheter blir interaktiv guide

Foto: Region Örebro länFoto: Region Örebro län

Två hjul, tre hjul, lång eller bred? Nu kan du ta reda på vilken lastcykel som passar in i ditt liv. I veckan lanseras en interaktiv guide för alla som har svårt att välja lastcykelmodell.

Lastcykeln är en allt vanligare syn i många av våra städer, men samtidigt betraktas den fortfarande som en nischprodukt. Så trots att lastcykeln kan hjälpa familjer att få ihop livspusslet med skjutsning och shopping, är tröskeln till att köpa en lastcykel hög. Inte minst eftersom kunskapen om de olika varianterna i allmänhet är låg. Därför har EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena Resan tagit fram en märkesoberoende interaktiv guide där du kan få svar på vilken cykeltyp som passar dina behov bäst.

– Du får svara på ett antal frågor. Hur du bor, vad du vill frakta och vad du kan betala, sedan får du ett förslag, säger Simon Tullstedt som har sammanställt guiden.

Vill du sedan veta mer om de olika cykeltyperna är det enkelt att ladda ner en digital guide där mer information finns.

Användare visar vägen

Lastcykelguiden har tagits fram genom en enkät med 120 lastcyklister. De har fått berätta om hur livet med lastcykel fungerar i praktiken genom att svara på olika frågor. Användarna har erfarenhet av olika varianter av lastcyklar. Det handlar om tvåhjulingar, trehjulingar, cykelkärror som kopplas på vanliga cyklar och så kallade longtails som har en extra lång och stabil pakethållare där man får plats med flera barn. Cyklisterna har genom sina svar visat att olika former av lastcyklar kan fungera bra som transportmedel i både små och stora städer. I viss mån även på landsbygden, men då gäller det att välja rätt modell.

– Självtestet och guiden ger dig en fingervisning om vad du ska ta hänsyn till inför ett köp. Var du bor kan vara avgörande för vad som är lämpligt att satsa på, och vissa lösningar har mer begränsade användningsområden än andra, säger Simon Tullstedt.

En del av något större
Lastcykelguiden är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och BioDriv Öst. Utöver det deltar Örebro universitet, länsstyrelsen i Örebro län och länsstyrelsen i Östergötlands län samt många kommuner från de tre länen.

– Dagens utbud av cyklar gör det möjligt att resa på nya sätt. Det här testet är ett roligt sätt att få koll på cykelmodeller och inspireras till nya sätt att pendla, säger Mirja Mattsson, projektledare Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Kontakt:
Simon Tullstedt, guidens författare som också genomfört enkätstudien
Telefon: 070–348 94 94
Mejl: simon.tullstedt@regionorebrolan.se

Mirja Mattsson, projektledare Fossilfritt – 2030 Rena Resan på Region Örebro län
Telefon: 019–602 89 30
Mejl: mirja.mattsson@regionorebrolan.se

Fakta lastcykelguiden:
* Här kan du hitta självtest och lastcykelguide
* Guiden bygger på enkätsvar från 120 cyklister som cyklar på olika varianter av lastcyklar samt cyklister med cykelkärra.
* 80 procent av dem som svarade på enkäten har elektrifierade lastcyklar av olika slag.
* Guiden innehåller även praktiska saker att tänka på vid köp.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.


Kontaktpersoner

Beatrice Torgnyson Klemme
VD
Beatrice Torgnyson Klemme
Martin Ahrne
Vice VD
Martin Ahrne
Josefin Holmgren
Kommunikatör
Josefin Holmgren