2018-09-21 03:00Pressmeddelande

Coop blir ny partner i BioDriv Öst

null

En av Sveriges största livsmedelskedjor, Coop, är det senaste tillskottet bland medlemmarna i BioDriv Öst. I samverkan med BioDriv Öst fortsätter nu arbetet med att ställa om till fossilfria och framtidssäkrade transporter.

Coop har en lång historia av miljö- och hållbarhetsarbete. I år utsågs Coop till Sveriges mest hållbara varumärke i Sustainable Brand Index, Nordens största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Sedan 2009 körs en tredjedel av Coops transporter med tåg och under hösten blir Coop dessutom den första livsmedelskedjan att leverera färskvaror med Volvos nya el-lastbil, Volvo FL Electric.

Nu utvecklar Coop hållbarhetsarbetet genom att bli medlem i den regionala samverkansorganisationen BioDriv Öst. BioDriv Öst verkar för fossilfria och hållbara transporter i östra Mellansverige och har över 10 års erfarenhet av arbete med omställning till en fossilfri transportsektor.

- Coop jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. En viktig del i detta arbete är att ställa om våra transporter till att drivas med fossilfria bränslen och där fyller medlemskapet i BioDriv Öst en viktig funktion, säger Peter Rosendahl, Transportchef på Coop Sverige.

Det första arbete som kommer att ske i den nya samverkansformen är att BioDriv Öst kommer att hjälpa Coop att utveckla en strategi för förnybara drivmedel. Målet är att Coop ska säkerställa fossilfria och klimatsmarta transporter.

- Vi ser fram emot att samarbeta med Coop. Som en nationell aktör med höga ambitioner kring klimatarbete kan vi skapa synergier med övriga partners i BioDriv Öst. Tack vare detta kan vi snabba på omställningen till fossilfria transporter och ett hållbart samhälle, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD BioDriv Öst.

Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation med syfte att främja utvecklingen av förnybara alternativ i transportsektorn i sex län i östra Mellansverige. Ändamålet för verksamheten är att bidra till att uppnå berörda miljö- och klimatmål. Alla som delar intresset för att bidra till miljö- och klimatmålen genom satsningar på förnybara alternativ i transportsektorn kan gå med i BioDriv Öst.

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme                                                
VD BioDriv Öst
0733 - 97 06 25
Beatrice.torgnyson@biogasost.se

Coops pressjour: 010-743 13 13


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.