2017-10-23 08:00Pressmeddelande

Climate & Security, en konferens om fordon, fossilfrihet och försörjningstrygghet

null

Hur hänger säkerhetspolitik och civilförsvar ihop med transportsektorns omställning, och hur kan vi öka takten i omställningen genom en ny syn på samhällsnyttor där fossilfrihet och cirkulär ekonomi sätts i samband med försörjningstrygghet? Det är några av de frågeställningar som kommer att tas upp under en konferens på Nalen 6 december i Stockholm.

Moderator: Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet.

Key note speaker: Shiloh Fetzek, The center for climate and security (US)

Key note speaker: Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik, FHS.

Föredrag: Emma Nehrenheim, Head of environment and sustainability, Northvolt.


Nu är det dags att maximera omställningen till fossilfrihet, och vi vill därför bjuda in till en heldag fylld med spännande föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Länge har försörjningstrygghet och den gröna omställningen hanterats separat i samhällsdebatten, men frågorna hänger ihop mer än vad många tror. I händelse av försämrade handelsrelationer eller samhällskriser så riskerar vi att stå utan drivmedel, livsmedel, handelsgödsel och många andra livsnödvändiga produkter som i dag importeras. I ett sådant scenario kan närproducerade och förnybara drivmedel öka samhällets resiliens. Biodrivmedelsproduktion som också ger upphov till biprodukter i form av foder och biogödsel kan öka självförsörjningsgraden på både drivmedel och livsmedel, vilket innebär ett minskat långväga transportbehov, men även en ökad motståndskraft mot störningar i importen utanför vår kontroll.

- Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom att lyfta blicken kan vi se många andra nyttor och möjligheter som kan komma med omställningen, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst med BioDriv Öst som står bakom konferensen. Om vi bättre lyckas koppla ihop olika samhällsmål kan det bidra till att omställningen både går snabbare och genomförs på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt, fortsätter hon.

- Klimat, energisäkerhet och arbetstillfällen går hand i hand när vi ersätter importerade fossila bränslen med det förnybara vi kan producera själva. Med Sveriges nya klimatmål kan denna smarta omställning ta fart - hur det ska ske utvecklar vi på konferensen säger Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet.

Heldagskonferensen inleds med föredrag och paneler kring fossilfrihet, klimat och säkerhet, men efter lunch så delas konferensen upp då möjlighet ges att antingen fördjupa sig i transportsektorns omställning till fossilfrihet, eller de senaste nyheterna inom biogasområdet.

Välkommen!

Klicka här för inbjudan och anmälan

Presskontakt

Erik Sihlberg, miljökommunikatör och politiskt sakkunnig
erik.sihlberg@biogasost.se
0736-962854

Kontakt

Martin Ahrne, vice vd och senior projektledare
martin.ahrne@biogasost.se
0736-418157


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.