2022-11-21 09:54Pressmeddelande

Biogasutmärkelsen 2022 – Vilken av de tre nominerade tilldelas årets pris?

Biogasutmärkelsen delas årligen ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Styrelsen i BioDriv Öst Ideell Förening offentliggör nu årets tre nominerade aktörer; logistikföretaget Frigoscandia, investeringsstödet Klimatklivet och Vafab Miljö Kommunalförbund. Vilken av de tre som tilldelas utmärkelsen kommer att tillkännages i samband med konferensen BioDriv Tinget 2022 den 7 december.

Den svenska biogasen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Biogas kan även tydligt bidra i arbetet med ett stärkt civilt försvar och en stärkt krisberedskap. För att uppmärksamma biogasens roll i ett hållbart samhälle utser styrelsen i BioDriv Öst Ideell Förening årligen en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen delas ut till personer och organisationer som har gjort viktiga insatser på olika nivåer för att främja biogasen och visar på goda exempel för andra att följa.

– Genom Biogasutmärkelsen vill vi lyfta fram värdefulla insatser som genomförts för biogasens utveckling i Sverige. Dessutom vill vi inspirera fler aktörer att satsa på biogas, något som vi ser bidrar till bland annat en hållbar regional utveckling och en stärkt energisäkerhet nationellt, säger Tobias Arvidsson, styrelseordförande i BioDriv Öst.

Årets nominerade är:

  • Frigoscandia
  • Klimatklivet
  • Vafab Miljö Kommunalförbund

Konferensen BioDriv Tinget är den självklara mötesplatsen för kunskapsutbyte och inspiration i transportsektorns omställning. I år är konferensen kostnadsfri och arrangeras den 7 december både på Nalen i Stockholm och digitalt som en del av projektet Fossilfritt 2030.

Vill du delta i konferensen? Klicka här för program och anmälan. Sista anmälningsdag är den 28 november.

Motiveringstexter till nomineringarna

Frigoscandia
Detta marknadsledande företag för kylda livsmedelstransporter, har nu lagt en marknadsledande order på biogasdrivna tunga lastbilar i Sverige. Hela 73 nya biogasfordon har beställts av Scania och ska in i företagets verksamhet de kommande två åren. En stor andel av fordonen kommer att rulla i Mälardalsregionen. Företaget har höga ambitioner om att nå fossilfri drift till år 2025 och biogas utgör ett viktigt steg i omställningen. Ordern omfattar flera olika lastbilstyper för fjärrtransporter, regionala transporter och lokal distribution. Majoriteten av fjärrtrafiklastbilarna ska gå på flytande biogas. Företaget har dessutom en lång historia av transporter med gasfordon, redan 2014 var de först i världen med att börja köra på biogas i en Euro 6 lastbil. Frigoscandia är därmed företaget som visar var (kyl)skåpet ska stå.

Klimatklivet
I dagens osäkra tider har det blivit alltmer tydligt att försörjningstrygghet på energi och växtnäring kan vara ännu viktigare fördelar med den inhemska biogasproduktionen än dess bidrag i klimatomställningen. Tack vare Klimatklivet har den svenska biogasproduktionen ökat med 400 GWh och inom pågående åtgärder är ytterligare 1,2 TWh produktion på gång. Naturvårdsverkets medarbetare Carl Mikael Strauss och Nanna Wikholm har även under åren visat på ett stort engagemang i arbetet. Genom en pragmatisk och lösningsorienterad handläggning har de löpande bidragit till goda resultat och en optimering av stödet. Med bidrag till nära hundra biogasanläggningar runt om i hela landet står nu Sverige och Europa bättre rustade inför framtida kriser.

Vafab Miljö
Kommunalförbundet Vafab Miljö i Västerås har länge legat i framkant när det gäller att driva på biogasens utveckling och omställningen till en cirkulär ekonomi. Deras senaste insats är att bygga Sveriges första kommersiella anläggning för småskalig produktion av flytande biogas. Med hjälp av ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, och kunskapsmässigt stöd från forskningsinstitutet RISE, visar de nu vägen för en ny och innovativ tekniktillämpning. Tack vare Vafab Miljö kommer det att bli betydligt enklare att optimera dagens biogasproduktion och fasa ut användningen av flytande naturgas. Dessutom öppnar det upp nya möjligheter för mindre biogasanläggningar runt om i Sverige och världen. I en tid då Europa skriker efter mer flytande biogas säkerställer detta västmanländska kommunalförbund att Sverige fortsatt ligger i framkant när det gäller export av svensk kunskap och innovation inom biogasområdet. 

Tidigare vinnare
Årets upplaga av Biogasutmärkelsen är den elfte i ordningen. Utmärkelsen har tidigare år tilldelats följande personer/organisationer:

Per Ankersjö, miljöborgarråd, Stockholm stad (2012)
Tommy Thalbäck och Karlskoga Energi och Miljö (2013)
Biototal (2014)
Peter Liss och Västerås lokaltrafik (2015)
Jan Rapp och Biogasakademin (2016)
Swedavia (2017)
Mats Eklund och Biogas Research Center (2018)
Uppsala kommun (2019)
Toyota Material Handling (2020)
Hagelsrums Biogas (2021)

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme 
Vd BioDriv Öst 
0733 – 97 06 25 
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.