2021-11-17 10:34Pressmeddelande

Biogasutmärkelsen 2021 – vem tilldelas årets pris?

null

Biogasutmärkelsen delas årligen ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Styrelsen i BioDriv Öst Ideell Förening offentliggör nu årets tre nominerade aktörer; Region Kalmar län, ICA Sverige och Hagelsrums Biogas. Vilken av de tre som tilldelas utmärkelsen kommer att tillkännages i samband med konferensen BioDriv Tinget 2021 den 1 december.

Svensk biogas spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att stödja utvecklingen utser styrelsen i BioDriv Öst Ideell Förening årligen en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen delas ut till en person, organisation eller företag som gjort betydande insatser för biogasens utveckling.

– Med Biogasutmärkelsen vill vi uppmärksamma och premiera de aktörer som bidragit till biogasens framväxt och utveckling i Sverige. Vår önskan är att utmärkelsen ska inspirera fler organisationer och företag att ställa om till cirkulära lösningar där biogasen spelar en huvudroll, säger Tobias Arvidsson, styrelseordförande i BioDriv Öst.

Årets nominerade är:

  • Region Kalmar län
  • ICA Sverige
  • Hagelsrums Biogas

Konferensen BioDriv Tinget 2021 är den självklara mötesplatsen för kunskapsutbyte och inspiration i transportsektorns omställning. I år är konferensen kostnadsfri och arrangeras den 1 december både på Nalen i Stockholm och digitalt som en del av projektet Fossilfritt 2030.

Vill du delta i konferensen? Klicka här för program och anmälan. Sista anmälningsdag är den 23 november.

Motivering till nomineringarna

Region Kalmar län
Region Kalmar län har på ett insiktsfullt sätt kopplat ihop de regionala utvecklingsfrågorna med transportsektorns omställning. Genom en länsövergripande laginsats har biogasens många nyttor och fördelar realiserats. Under de senaste åren har Region Kalmar län gett biogasen en rejäl boost och resultaten har inte låtit sig vänta. Försäljningen av gasfordon i länet har ökat med 80 procent och snart finns ett gastankställe i varje kommun. Med tydliga strategier i de offentliga upphandlingarna av alltifrån kollektivtrafik till serviceresor och i nära samverkan med länets kommuner och dess eldsjälar har aktörerna tillsammans skapat en blomstrande marknad för biogas. Genom långsiktighet, tydliga politiska beslut och flera engagerade tjänstepersoner har Region Kalmar län visat att helheten alltid är större än summan av delarna!

ICA Sverige
ICA har tydliga mål om fossilfrihet. Senast år 2030 ska alla vägtransporter vara fossilfria, i storstadsregionerna ska målet vara uppnått redan till 2025. För att möjliggöra en hållbar och kostnadseffektiv omställning har biogasen identifierats som en avgörande pusselbit. Nu satsar matvarujätten för fullt på flytande biogas i sina tunga transporter. Redan idag går var tionde transport mellan ICA:s lager och matbutiker på biogas. Vem vet, snart kanske även ICA-Stig kör en biogasbil till butiken?

Hagelsrums Biogas
På Hagelsrums gård i småländska Målilla har familjen Birgersson under de senaste åren visat på stort mod och fantastisk handlingskraft genom en storsatsning på biogas. Med hjälp av gårdens 650 mjölkkor som bas har Hagelsrums Biogas upprättat ett cirkulärt system där rötning av lantbrukets gödsel skapar stor samhällsnytta. När rollen som biogasproducent inte var tillräcklig satte familjeföretaget spaden i den småländska myllan och etablerade fem gastankställen i fyra olika kommuner. Lantbruksföretagets initiativförmåga är en nyckel till att såväl kommuner, Region Kalmar län, företag och privatpersoner runt om i länet i dag kan tanka och efterfråga biogas!

Tidigare vinnare
Årets upplaga av Biogasutmärkelsen är den nionde i ordningen. Utmärkelsen har tidigare år tilldelats följande personer/organisationer:

Per Ankersjö, miljöborgarråd, Stockholm stad (2012)
Tommy Thalbäck och Karlskoga Energi och Miljö (2013)
Biototal (2014)
Peter Liss och Västerås lokaltrafik (2015)
Jan Rapp och Biogasakademin (2016)
Swedavia (2017)
Mats Eklund, Biogas Research Center (2018)
Uppsala kommun (2019)
Toyota Material Handling (2020)

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.