2019-11-25 13:30Pressmeddelande

Biogasutmärkelsen 2019 – vilken av de tre nominerade vinner årets viktigaste biogaspris?

null

Årets Biogasutmärkelse delas ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening som ansvarar för priset offentliggör nu tre nominerade aktörer; Toyota Material Handling, Uppsala kommun och Westfield Mall of Scandinavia. En av dessa kommer att tilldelas utmärkelsen i samband med konferensen BioDriv Tinget 2019 den 3 december på Nalen i Stockholm.

Den svenska biogasen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. För att stödja utvecklingen i Sverige utser styrelsen i Biogas Öst Ideell Förening årligen en pristagare till Biogasutmärkelsen. Utmärkelsen delas ut till en person, organisation eller företag som gjort något extra för biogasens utveckling under det senaste året.

- Med Biogasutmärkelsen vill vi bidra till den svenska biogasutvecklingen genom att uppmuntra och inspirera dem som genomfört föredömliga initiativ lokalt, regionalt eller nationellt, säger Johan Wadman, styrelseordförande i Biogas Öst & BioDriv Öst.

Årets nominerade är:

 • Toyota Material Handling
 • Uppsala kommun
 • Westfield Mall of Scandinavia

Konferensen BioDriv Tinget 2019 är kostnadsfri och arrangeras på Nalen i Stockholm av Biogas Öst & BioDriv Öst i samverkan med sju regioner och länsstyrelser i östra Mellansverige samt Miljöbilar i Stockholm och projekten Fossilfritt 2030 och Drive LBG.

Har du ännu inte anmält dig till konferensen? Säkra din plats på redan nu! Sista dag för anmälan är den 27 november. Klicka här för program och anmälan.

Toyota Material Handling
Toyota Material Handling i Mjölby må vara en nykomling i biogasbranschen. Under året har de dock visat att det inte bara är potatis som kan slå rot på östgötaslätten utan också nya och visionära biogassatsningar. Genom ett världsunikt samarbete med Svensk Biogas i Linköping har Toyota Material handling med hjälp av flytande biogas i sin produktionsprocess kunnat lägga den sista pusselbiten för en helt fossilfri industriproduktion. Med denna satsning lägger man dessutom grunden för att ställa om företagets interna transporter till förnybara drivmedel där den flytande biogasen kommer att vara en lika självklar del av lösningen.

Uppsala kommun
Med tydliga politiska beslut samt engagerade upphandlare och tjänstepersoner har Uppsala i en framgångsrik samverkan med bland annat Region Uppsala ställt krav på biogas- och elfordon i en stor upphandling av samhällsbetalda persontransporter. Kravställningen har omedelbart lett till planer på förbättrad infrastruktur för förnybara drivmedel i kommunen och länet som helhet. Upphandlingen har därmed aktivt bidragit till kommunens mål om fossilfria upphandlade transporter senast år 2023. Insatsen har dessutom syftat till att bidra till andra samhällsnyttor som värderas av Uppsala kommun. Genom att möjliggöra nyttjandet av en ökad andel närproducerade drivmedel bidrar upphandlingen även till ett mer kretsloppsbaserat samhälle och en stärkt energisäkerhet.

Westfield Mall of Scandinavia
Att slänga mat känns sällan bra i magen, men när man vet att matavfallet kan förädlas till biogas, som bland annat kan användas för att tillaga ny mat, då känns det genast bättre. Detta kretslopp blir verklighet när Westfield Mall of Scandinavia nu kopplar in sitt varuhus på Stockholms gasnät. Därmed möjliggör man att Storstockholms största restaurangområde kan ställa om från gasol till biogas för matlagning och uppvärmning av uteserveringar. Utöver biogasens långa rad av miljö- och samhällsnyttor är satsningen en utmärkt ögonöppnare för allmänheten på hur lokalt matavfall kan bidra till ett cirkulärt kretslopp.

Tidigare Vinnare

Årets upplaga av Biogasutmärkelsen är den åttonde i ordningen. Utmärkelsen har tidigare år tilldelats följande personer/organisationer:

  • Per Ankersjö miljöborgarråd Stockholm stad (2012)
  • Tommy Thalbäck och Karlskoga Energi och Miljö (2013)
  • Biototal (2014)
  • Peter Liss och Västerås lokaltrafik (2015)
  • Jan Rapp och Biogasakademin (2016)
  • Swedavia (2017)
  • Mats Eklund, Biogas Research Center (2018)

 

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
VD Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.