2015-11-23 14:44Pressmeddelande

Biogasutmärkelsen 2015 – och de nominerade är…

null

Den 2 december är det dags för det sjätte årliga BiogasTinget – en heldag i biogasens tecken på anrika Nalen i Stockholm. Vid BiogasTinget kommer bland annat årets Biogasutmärkelse att delas ut till en person, organisation eller företag som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling.

BiogasTinget är en heldag i biogasens tecken med en rad spännande inspel och diskussioner kring den samhällsnyttiga, hållbara biogasen. Under dagen delas årets Biogasutmärkelse ut till en person, organisation eller företag som betytt extra mycket för biogasens utveckling. Och de nominerade är…

Ellenor Grundfelt, Energigas Sverige. Det gångna året har det arbetats intensivt för att få till en fortsatt skattebefrielse för biogasen. Ellenor har varit en avgörande och sammanhållande kraft i detta arbete hos branschorganisationen Energigas Sverige. Genom idogt och kreativt arbete har Ellenor givit inspel till departement och myndigheter och jobbat för en lösning på såväl frågan om skatte-befrielse som andra viktiga styrmedel för biogasens utveckling i Sverige.

Peter Liss, Västerås Lokaltrafik (VL). Med ett unikt och långsiktigt fokus på biogas i såväl stads- som regiontrafik har VL uppnått högst andel gasbussar i Sverige. Från och med 2015 nås hela länet med biogas vid småskaliga bussdepåer som även banat väg för publika gastankställen på mindre orter. Utöver en fossilfri kollektivtrafik har VL även bidragit till en lokal cirkulär ekonomi där hushållens och lantbrukets restprodukter ger både bränsle till bussarna och näring till lantbruket. VD Peter Liss har varit en avgörande och pådrivande kraft i utvecklingen av Sveriges miljösmartaste kollektivtrafik.

Swedish Biogas International (SBI). SBI är Sveriges enskilt största producent av biogas till fordon med hel- eller delägande i anläggningar från Skåne i söder till Gävle i norr. Med stort engagemang och god förmåga till samarbete med andra aktörer bidrar SBI aktivt till målet om en fossiloberoende fordonsflotta. En stor del av biogasproduktionen baseras dessutom på gödsel och bidrar därmed till såväl dubbel klimatnytta som nya affärsmöjligheter för lantbruket. Ett miljöföretag i framkant!

Vår önskan är att Biogasutmärkelsen ska bidra till biogasutvecklingen genom att uppmuntra och inspirera de som genomfört föredömliga initiativ för biogasens utveckling lokalt, regionalt eller nationellt, säger Lina Wiberg, styrelseordförande i Biogas Öst.

Kontakt:
Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.