2013-10-31 08:28Pressmeddelande

BiogasTinget tar sikte på valåret 2014 – hur ser biogasens framtid ut?

null

BiogasTinget har etablerat sig som Sveriges största renodlade biogaskonferens. Den 4 december är det dags igen, i år på temat: Politik – visioner, verktyg, vallöften? Som vanligt blandas stort och smått då vi försöker sätta biogasen i ett lite större perspektiv. Bland årets talare och debattörer märks bland andra Gustav Fridolin (MP), Roger Tiefensee (C), Marita Ulvskog (S) och Thomas B. Johansson, regeringens utredare av en ”fossilfri fordonsflotta 2030”.

BiogasTinget 2013 är det fjärde i ordningen och går av stapeln den 4 december på Nalen i Stockholm. I år kommer politiken att vara framträdande inför stundande ”supervalår”. Representanter för olika partier, och olika nivåer i samhället, kommer att ge sin syn på politiskt förankrade (biogas)strategier och vad de kan betyda för utvecklingen framgent. Därtill kommer Gustav Fridolin (MP), språkrör, och Roger Tiefensee (C), miljöpolitisk talesperson, ge oss en försmak av argumenten inför kommande ”biogasvalrörelse”.

Bara någon vecka efter årets BiogasTing kommer Thomas B. Johansson, utredare av en ”fossilfri fordonsflotta 2030”, att redovisa sitt uppdrag till regeringen. För många av oss har mycket tid under det gångna året upptagits av denna utredning. På BiogasTinget ger Thomas B. Johansson en kort inblick i utredningen, samt diskutera utgångspunkter och prioriteringar med representanter från biogasbranschen och politiken.

Under dagen kommer också en rad andra frågor, inspel och satsningar att presenteras – allt från offentlig upphandling av biogas till Biogas Öst-regionens senaste tillskott på produktionssidan i Karlskoga. Varmt välkommen till årets största biogashändelse – anmäl Dig senast den 27 november.

Kontakt:
Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se                                   


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.