2023-10-18 07:13Pressmeddelande

Biogas en bra affär för industrier

IndustriFör små och medelstora industrier finns det både miljömässiga och ekonomiska fördelar med att ställa om till biogas. Foto: Unsplash

Många industrier som idag använder eldningsolja, fossilgas eller gasol kan göra en bra affär genom att ställa om till biogas. Driftskostnaderna minskar, arbetsmiljön blir renare och fossilfrihet ger konkurrensfördelar. I Örebro, Mjölby och Solna finns tre industrier som gått över till biogas.

Biogas innehåller till stor del metan och kan därför ersätta fossilgas i olika industriprocesser. Nu lanseras en biogasguide för industriföretag som funderar på biogas som ett miljövänligt alternativ. Den har tagits fram av Region Örebro län i samverkan med BioDriv Öst och Örebro kommun.

– Vi märker att intresset har ökat. ­Vi får frågor som ”Kan biogas användas i vår industri?” och ”Hur mycket kostar det att gå över till biogas?”, berättar Olof Gunnarson, projektledare på BioDriv Öst.

Guiden innehåller bland annat fakta om gasleveranser och räkneexempel på investeringskostnader. Där finns även röster från industrier som redan har ställt om. Kaffeproducenten Arvid Nordquist i Solna gick från gasol till biogas från gasnätet. Trucktillverkaren Toyota Material Handling i Mjölby bytte gasolen mot flytande biogas. ÖrebroTvätt gick från eldningsolja och diesel till komprimerad biogas.

– Det är härligt att slippa använda 100 000 liter olja och diesel per år. Vår verksamhet fungerar som tidigare, men utan att förstöra miljön. Det är renare, smidigare och dessutom billigare i drift, säger Schlemon Athoraya, VD och ägare på ÖrebroTvätt.

Biogasen har många fördelar
För små och medelstora industrier finns många fördelar med biogas. Historiskt sett har priset varit stabilt och konkurrenskraftigt. Infrastrukturen är pålitlig och potentialen att öka den svenska produktionen är stor, vilket säkrar tillgången. Metanet i biogasen brinner med ren och klar låga vilket minskar smuts och slitage på utrustningen, sänker driftskostnaden och ger en renare arbetsmiljö. Biogas är helt enkelt en bra affär.

– Alla förnybara energislag är viktiga i övergången till ett hållbart energisystem. Det gäller att få rätt energislag på rätt plats och ofta kan biogas vara ett bra alternativ, säger Angelika Kvillebäck, affärsutvecklare på gasenheten på Örebro kommun.

Smart med biogas i transporter också
Det är även smart för industrin att ställa om sina egna och upphandlade transporter till biogas. Det stärker konkurrenskraften eftersom allt fler kunder ställer krav på fossilfrihet vid inköp och upphandling av transporttjänster och produkter.

Läs mer i den nya biogasguiden som finns att ladda ner här.

Om projektet
Guiden Biogas – en bra affär för din industri har tagits fram inom projektet Fossilfritt 2030 – transporter i Uppsala län, som är en del av en storregional samverkan i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Arbetet med industrier och företag som målgrupp tas nu vidare inom projektet Grönt Näringsliv, dit små och medelstora företag kan vända sig för att få tips och råd i sin omställning under åren 2023–2025. Finansiärer är projektdeltagarna och Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Läs mer på www.biodrivost.se.

Kontakt
Olof Gunnarson
Projektledare, BioDriv Öst
0707 – 52 05 24
olof.gunnarson@biodrivost.se

Angelika Kvillebäck
Affärsutvecklare, Gasenheten Örebro kommun
019 – 21 50 09
angelika.kvilleback@orebro.se

Katja Hagström
Utvecklingsledare, Energikontoret Region Örebro län
019 – 602 24 92
katja.hagstrom@regionorebrolan.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.