2023-06-30 11:54Pressmeddelande

BioDriv Östs VD Beatrice Torgnyson Klemme tilldelas hållbarhetspris

Stolta kollegor på BioDriv Öst mottar priset på Almedalen. I mitten Jakob Lagercrantzs dotter Edith Lagercrantz, till höger Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet. Foto: BioDriv Öst. Stolta kollegor på BioDriv Öst mottar priset på Almedalen. I mitten Jakob Lagercrantzs dotter Edith Lagercrantz, till höger Mattias Goldmann, grundare 2030-sekretariatet. Foto: BioDriv Öst.

”Hennes insatser är avgörande och hennes outtröttliga engagemang är ett starkt skäl att våga tro på och vara en del av omställningen till hållbar mobilitet.” Så motiverar den nationella organisationen 2030-sekretariatet sin utnämning av BioDriv Östs VD till den första mottagaren av det nya hållbarhetspriset Jakob Lagercrantz minnesfond.

– Jakob Lagercrantz var en unik person med många fantastiska styrkor. Det han har gjort för Sveriges och världens miljö- och klimatarbete är ovärderligt. Att utses som en av dem som ska föra stafettpinnen vidare i hans anda är otroligt hedrande, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD på expertorganisationen BioDriv Öst.

Det var i Almedalen torsdagen den 29 juni som det tillkännagavs att Beatrice Torgnyson Klemme tilldelats utmärkelsen Jakob Lagercrantz minnesfond till minne av Jakob Lagercrantz. 2030-sekretariatet delar ut detta nyinstiftade pris till en person, ett team eller en organisation som verkat i Jakobs anda. Vinnarens arbete ska präglas av handlingskraft och uthållighet för att nå en fossilfri fordonsflotta.

BioDriv Öst förenklar omställningen
BioDriv Öst är en icke vinstdrivande expertorganisation som genom stöd och samverkan förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling.

–  Resultatet av BioDriv Östs arbete är ett lagarbete. Det är alla mina fantastiska kollegor och vårt sjuttiotal medlemmar som tillsammans gör skillnad varje dag. Mycket har varit motigt i omställningen på senare tid, med sänkt reduktionsplikt och avbrott i skattebefrielsen för biogas. Samtidigt har behovet av att frigöra oss från beroendet av importerade fossila drivmedel aldrig varit mer angeläget. Men tillsammans är vi starka och kan driva på för en fortsatt omställning. Vi måste säkerställa näringslivets förutsättningar att investera i grön teknik och bidra till en stärkt krisberedskap, säger Beatrice Torgnyson Klemme.

Hela motiveringen till priset lyder:
”Att se möjligheter när andra ser problem, att leverera konkreta lösningar när andra uppgivet skakar på huvudet, att kunna paragrafer och regler bättre än någon annan och använda dem för att driva på omställningen. Det kännetecknade Jakob Lagercrantz och det kännetecknar den första mottagaren av priset i hans minne. Beatrice Torgnyson Klemmes insatser är avgörande för biogasens och de hållbara biodrivmedlens framtid och hennes outtröttliga engagemang är ett starkt skäl att våga tro på och vara en del av omställningen till hållbar mobilitet.”

Om Jakob Lagercrantz minnesfond
Till Jakob Lagercrantz minne delar 2030-sekretariatet ut ett pris till en person, ett team eller en organisation som verkat i Jakobs anda. Vinnarens arbete ska präglas av handlingskraft och uthållighet för att nå en fossilfri fordonsflotta. Priset kommer att delas ut årligen till och med år 2030. Juryn består av 2030-sekretariatet och dess partners. Valfri donation kan göras till bankgiro 5839-5468.

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
VD BioDriv Öst
0733-970625
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.