2015-11-11 14:16Pressmeddelande

72 miljoner till biogas i Sörmland

null

Två nya lantbruksbaserade biogasanläggningar, en i Strängnäs och en i Stigtomta utanför Nyköping, kan nu bli verklighet tack vare att Naturvårdsverket har beviljat satsningarna lokala klimatinvesteringsmedel. Tillsammans kan biogasanläggningarna reducera koldioxidutsläppen med 25 500 ton årligen och förse 220 bussar eller 8000 personbilar med lokalproducerat förnybart drivmedel.

I Sörmland finns stor potential till lokal produktion av biogas för användning som drivmedel. Redan i dag finns det biogasanläggningar i Eskilstuna och Katrineholm som förser bussar och bilar med förnybart bränsle.

Regionförbundet Sörmland har tillsammans med samverkansorganisationen Biogas Öst samordnat en ansökan för att stötta de lokala företagare som vill genomföra satsningen. Hela sexton Sörmländska företag ingår som delägare i biogasanläggningarna, som innebär en total investering på 180 miljoner kronor. Efter dagens positiva besked bidrar det så kallade Klimatklivet med 40 procent av investeringen.

Regionförbundet har stöttat initiativet i första hand som en satsning på det lokala näringslivet och som en del i den regionala utvecklingen. Vi ser många olika samhällsnyttor med att vårt lokala näringsliv kan bidra till att uppnå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta, säger Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Anläggningarna ska i första hand producera biogas från gödsel och restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustri. Det som blir kvar efter biogasproduktionen är en näringsrik biogödsel som återförs till lantbruket, ersätter konstgödning och bidrar till att utveckla livsmedelsproduktionen i Sörmland.

– Att satsningen äntligen blir av innebär nya affärsmöjligheter för oss lantbrukare, säger Kjell Johansson, Sjukälla Gård, som är en av delägarna i den tänkta anläggningen i Stigtomta utanför Nyköping. Nu är nästa viktiga steg att hitta långsiktiga kunder för biogasen. Exempelvis kan gasen enbart från vår anläggning driva 100 bussar i Sörmland. Vi lokala företagare ser ju helst att gasen stannar i vårt län och inte skickas till Stockholm, fortsätter Kjell Johansson.

I Nyköpings kommun har vi länge varit engagerade i att försöka få till en lokal produktion av biogas och vi har länge satsat på biogas i våra egna fordon. Därför ser vi fram emot vad en ny lokal biogasanläggning kan innebära, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

Biogasanläggningen i Strängnäs ska uppföras på Gorsinge industriområde, ett bra läge nära den lokala bussdepån. Biogasanläggningen möjliggör även ett publikt gastankställe i Strängnäs.
– En gasmack i Strängnäs skulle betyda mycket för mitt företag, det är något som vi har efterfrågat länge. Vi har gasbilar redan i dag då vi har sett det som en viktig miljösatsning, så självklart är det en stor nackdel att inte kunna tanka på hemmaplan, berättar Nicklas Thörne på Taxi Strängnäs.

Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, ser positivt på Naturvårdsverkets besked.
– Det är glädjande för det lokala näringslivet att satsningen nu är ett steg närmare att kunna genomföras.

– Biogasanläggningen i Strängnäs innebär även nya möjligheter för Eskilstuna. Vi har länge varit framgångsrika på biogasproduktion och att använda gasen i kollektivtrafiken. Med en ny biogasanläggning i grannkommunen kan det innebära intressanta möjligheter till samverkan, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna. 

Läs mer om de två anläggningarna i bifogad fil.

Kontakt:
Christoffer Wendel
Regionförbundet Sörmland
0706 - 797 882

Beatrice Torgnyson Klemme
Biogas Öst
0733 – 97 06 25


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.