2023-03-30 11:32Nyheter

Grönt hela vägen

Martin Ahrne, sakkunnig elektrifiering & biodrivmedel BioDriv Öst och Emma Wiesner, EU-parlamentariker för samtal om EU:s klimatpolitik.Martin Ahrne, sakkunnig elektrifiering & biodrivmedel BioDriv Öst och Emma Wiesner, EU-parlamentariker för samtal om EU:s klimatpolitik.

BioDriv Östs arbete för en hållbar framtid fortsätter, nu med ytterligare fokus på näringslivets omställning. Den 28:e mars samlades representanter från både offentlig sektor och företag i Eskilstuna för att lyssna på intressanta föredrag om transportslag och drivmedel.

EU-parlamentariker Emma Wiesner inledde eftermiddagen med en utblick om vad som händer på EU-nivå. Hon berättade bland annat om att Fit for 55 är metoden att svara upp mot Parisavtalet. Tidigare har det funnits mål om 40 % förnybar energi men detta har skruvats upp till 55 %. Det innebär nu att all lagstiftning behöver ses över och anpassas utifrån det höjda målet. Det kan finnas målkonflikter mot andra EU-regelverk men den röda tråden för EU:s klimatarbete ska vara Fit for 55. Samtalen handlade mycket om EU:s syn på biodrivmedel och vad som är på gång gällande krav på både lätta och tunga fordon. Ett lite skämtsamt svar på frågan om EU:s införande av klimattullar var att det inte ska spela någon roll om någon köper stål från Kina eller Kinna. Utsläppen ska betalas ändå.

Seminariet fortsatte med konkreta exempel på vad privata och offentliga transportköpare kan göra för att underlätta omställningen, både i form av krav vid upphandling och hur synergier mellan olika transportslag kan främja densamma.

Pontus Björkdahl från Svenska Retursystem berättade om hur de har kunnat svara upp mot sin interna plan för omställning (fossilfria inrikestransporter 2025).

– Leverantörsdialogen vi genomförde har tillsammans med omvärldsbevakningen vi fick från BioDriv Öst skapat förutsättningarna. Omvärldsfaktorer har gjort att tidplanen är en utmaning men vi har inte backat på kraven och har fortfarande en tro på vår strategi.

Även Felix Ek, sakkunnig inom fordon och drivmedel på BioDriv Öst hade en programpunkt där han redogjorde för upphandlingskonceptet DRIV-modellen samt visade förnybara alternativs konkurrenskraft ur ett totalkostnadsperspektiv. Slutsatsen av kalkylerna visade att förändringar som borttagen bonus för lätta elfordon och den just nu borttagna skattebefrielsen för biogas gör skillnad. Men använder man rätt sak på rätt plats kan det vara kostnadseffektivt att köra på förnybara drivmedel.

Detta var bara ett axplock av vad som diskuterades under eftermiddagen. Utöver seminariet gavs även möjlighet för BioDriv Öst att på det anliggande årsmötet välkomna de 26 nya medlemmar som anslutit det senaste året! Kraften i samverkan genom BioDriv Öst har därmed förstärkts ytterligare.

BioDriv Öst vill rikta ett stort tack till dagens talare: Emma Wiesner (EU-parlamentariker), Ulf Arumskog (Region Sörmland), Pontus Björkdahl (Svenska Retursystem), Jan Åkerviken (Eskilstuna kommun), Pär Svensson (Eskilstuna Logistikpark), Kaj Wågdahl (Eskilstuna Biogas), Ronny Thörnkvist (Eskilstuna kommun), Linnea Lindhe (Eskilstuna kommun) och Paula Karlsson (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö).

Tack även till Energy evolution center för att vi fick vara i era trevliga lokaler och till alla besökare som förhöjde kunskapsutbytet med inspel och kloka viktiga frågor!

Dagen innebar även en smygstart för projektet Grönt Näringsliv. Ett projekt som bedrivs i östra Mellansverige av projektägaren BioDriv Öst tillsammans med projektpartners. Projektets syfte är att genom rådgivning underlätta klimatomställningen för näringslivsaktörer inom sektorerna transport och industri.

För mer information om BioDriv Östs arbete, följ oss på sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Projektet finansieras bland annat av Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden och sex regioner i östra Mellansverige.

Se film om DRIV-modellen här.
Läs rapport om totalkostnader drivmedel här.
Läs artikel om Svenska Retursystems upphandlingsarbete här.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.