2021-07-02 11:45Bloggpost

Vi behöver mångfald och inte enfald i den offentliga upphandlingen

Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Följande debattartikel är publicerad i Aktuell Hållbarhet.

För att klara transportsektorns omställning till fossilfritt behövs alla hållbara förnybara alternativ. Vi måste tänka om för att få en teknikneutral utveckling på riktigt. Det skriver Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Allt fler politiker hyllar elbilarna och tror att det går att ställa om alla transporter till eldrift på rekordfart. Parallellt förordar många ”teknikneutrala” krav på förnybara drivmedel i upphandlingar, vilket främst leder till biodieseldrivna transporter. Varför blir det så fel i praktiken? Hur får vi en teknikneutral utveckling av olika förnybara drivmedel på riktigt? Vi behöver tänka om. 

De senaste 15 åren har jag sett det ena så kallade teknikneutrala styrmedlet efter det andra. Inte ett enda har lett till en utveckling av flera olika förnybara drivmedel. För att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta måste vi säkerställa en utveckling som är teknikneutral till sin konsekvens. De förnybara drivmedlen har stora olikheter, vilket är en styrka. Exempelvis kan de produceras från helt olika råvaror, men de har också olika fordonstekniker och olika behov av ny infrastruktur vilket påverkar tröskeln för implementering. Därför behöver vi flera verktyg i verktygslådan för upphandling. 

Nu har ett förslag om en ändring av den miljöbilsdefinition, som började gälla så sent som i juli 2020, varit ute på remiss. Definitionen påverkar inte bara de myndigheter som berörs av den aktuella förordningen, utan även kommuner, regioner, företag och privatpersoner som använder miljöbilsdefinitionen som riktmärke. Miljöbilsdefinitionen underlättar en bra variation av miljökrav i offentlig upphandling och det är även tryggt och enkelt att upprätta upphandlingskriterier som hänvisar till en lag eller förordning. 

I omställningen till en fossilfri fordonsflotta behövs biogasen, tillsammans med el, vätgas, etanol och biodiesel. Men i det nya förslaget till miljöbilsdefinition exkluderas biogasfordon, trots att de hamnar i topp tillsammans med elfordon vid en analys av såväl klimatnytta som flera miljö- och samhällsnyttor. Att den nuvarande definitionen inkluderar både el- och biogasbilar ligger även i linje med flera andra styrinstrument, till exempel den tuffaste miljözonen klass 3 och klimatbonusbilarna i bonus-malus systemet, Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och miljölastbilsdefinitionen i klimatpremien för tunga fordon. Men de kritiska rösterna gällande en ändring av miljöbilsdefinitionen har varit många.

Miljöbilsdefinitionen behöver inte ändras, eftersom den inte på något sätt hindrar uppfyllandet av det EU-direktiv som nu ska implementeras i Sverige. Om offentliga aktörer upphandlar miljöbilar enligt nuvarande definition kommer EU:s krav på 38,5 procent elbilar i vissa upphandlingar med största sannolikhet att uppfyllas på nationell nivå med god marginal. Fördelen med nuvarande miljöbilsdefinition är att biogasbilar väljs när elbilar inte är ett möjligt alternativ. 

Sveriges regering behöver säkerställa en miljöbilsdefinition som utgår från svenska förhållanden och inte lämna över alla beslut till EU. Det måste finnas en långsiktig och genomtänkt strategi för transportsektorns omställning, annars skadas förtroendet för politiska beslut. Näringslivsaktörerna kommer inte att våga investera i ny fordonsteknik och den infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel som behövs. Norge med sin långa erfarenhet av elbilar arbetar nu för att likställa biogasbilar med el- och vätgasbilar i alla nationella styrdokument. De inser att eldrift inte är den enda lösningen. 

För att nå målet om en fossilfri fordonsflotta behövs alla hållbara förnybara tekniker. De ska inte konkurrera ut varandra, de ska konkurrera ut fossila drivmedel, men för att lyckas med det behövs flera olika verktyg i verktygslådan. Miljökrav på en ändamålsenlig andel av nuvarande miljöbilsdefinition och miljölastbilsdefinition, i kombination med höga generella krav på förnybara drivmedel, är det som leder till en utveckling som är mer teknikneutral i praktiken. Vi får därmed hoppas att regeringen lyssnar på remissinstanserna och säkerställer att biogasen finns kvar i miljöbilsdefinitionen och klimatbonusbilarna även framöver. 

I måndags lämnade BioDriv Öst in ett svar till promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster som skickades ut på remiss av Infrastrukturdepartementet i mars. Här finns alla remissvar samlade.

Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom stöd, rådgivning och samverkan hjälper vi både offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.