2020-05-06 12:38Bloggpost

Därför är el- och biogas de nya miljöbilarna

Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.
Foto: Göran EkebergBeatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst. Foto: Göran Ekeberg

Följande debattartikel är publicerad i Aktuell Hållbarhet.

Mitt under pågående coronakris samlas i dag nära hundra offentliga aktörer på ett webbinarium för att inspirera och stärka varandra i arbetet med upphandling av fossilfria transporter. Även fast kommuner och regioner dagligen kämpar mot coronaviruset i sin verksamhet är engagemanget stort för att fortsätta arbetet med att ställa om till fossilfria transporter, skriver Beatrice Torgnyson Klemme, vd för BioDriv Öst.

Intresset för att utnyttja den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att nå hållbarhetsmålen har ökat. Det inger hopp. När många aktörer samverkar och drar åt samma håll blir arbetet med fossilfria transporter betydligt enklare – och billigare. 

Om vi dessutom ser till helhetsbilden och löser flera olika samhällsutmaningar på en och samma gång kommer kostnadseffektiviteten i insatserna att bli ännu högre. Något som kommer vara än mer kritiskt i coronakrisens spår. 

Att ställa miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter är inte alltid det enklaste, men till hjälp och vägledning finns nu en rad nya resurser att tillgå; bland annat Upphandlingsmyndighetens nyligen publicerade uppdaterade hållbarhetskriterier för personbilar, lätta lastbilar och minibussar och BioDriv Östs nya version av sin Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter som publiceras i dag. Och förhoppningsvis behöver vi inte vänta många dagar till på att regeringen ska besluta om den nya statliga miljöbilsdefinitionen i linje med det förslag som remitterades innan jul. Det vill säga att definitionen för miljöbilar kommer att vara de bilar som får bonus i bonus-malus-systemet. 

Både regeringen och Upphandlingsmyndigheten pekar nu tydligt ut att elfordon (inklusive vätgas) och biogasfordon alltid ska upphandlas i första hand. Det ligger helt i linje med den analys som ligger till grund för styrningen av vilka fordon som rabatteras med bonus vid inköp och vilka fordon som tillåts i den tuffaste miljözonen (klass III). 

Enligt en nyligen publicerad studie från forskningsinstitutet RISE är det även el och biogas som, utöver en stor positiv påverkan på klimatet, bidrar till allra flest miljö- och samhällsnyttor när drivmedel utvärderas i ett bredare perspektiv. 

Att el och biogas pekas ut som förstahandsval, innebär det att vi inte längre behöver satsa på andra förnybara drivmedel, som etanol och biodiesel? Tvärt om. Alla hållbara förnybara alternativ behöver öka kraftigt om vi ska nå 2030-målet för transportsektorn. Tanken är att när el och biogas inte är möjligt att upphandla, då ska etanol eller biodiesel upphandlas för att ersätta de fossila alternativen. 

Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier visar tydligt att det vi inte längre ska upphandla är fordon och transporter som går på fossila drivmedel. Fortsatta inköp av fordon som endast är godkända för fossila drivmedel är inte okej år 2020. Fossilfritt är den nya normen för offentliga aktörer och företag i framkant. 

Efter många år av ineffektiv och spretig styrning vad gäller miljöbilar har nu de flesta pusselbitarna fallit på plats. Vi har fått ett flertal nya styrmedel som pekar åt samma håll. Det gör att förutsättningarna för offentliga aktörer att påskynda omställningen till fossilfria transporter aldrig har varit bättre än nu. Vi uppmanar därför alla offentliga aktörer att visa vägen till fossilfrihet genom att ställa tuffa miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter. Ta hjälp av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och vår nya vägledning. När dessa tillämpas kommer efterfrågan på samtliga förnybara drivmedel att öka rejält. 

En sista pusselbit vi nu saknar är att regeringen beslutar om den nya miljöbilsförordningen (2009:1) och därmed fastställer att det är klimatbonusbilarna som är de nya miljöbilarna. I förordningen bör det även pekas ut vilka krav som ska gälla när det av någon anledning inte är möjligt att upphandla miljöbilar. Det enda logiska är att denna nivå är densamma som basnivån i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 

När det beslutet väl är taget finns alla förutsättningar på plats för att fullt ut släppa loss den stora kraft som offentlig upphandling kan bidra med i omställningen till fossilfria transporter.

Beatrice Torgnyson Klemme
vd BioDriv Öst


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom stöd, rådgivning och samverkan hjälper vi både offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.